Andere tijden

Een veelzeggend citaat in de berichtgeving over het feit dat Medisch Spectrum Twente de wachttijd voor VGZ-verzekerden vanaf vandaag verlengt met zes weken. Bestuurder Bas Leerink zegt: “Er is willens en wetens te weinig ingekocht. VGZ wilde voor 2016 voor 46,3 miljoen euro inkopen, terwijl wij als MST het jaar ervoor reeds vijftig miljoen euro kosten hadden gemaakt. Vooraf was dus al duidelijk dat we geld tekort zouden komen.”

Is hier inderdaad willens en wetens te weinig ingekocht? Was vooraf al duidelijk dat het MST geld tekort zou komen? Bij ongewijzigde omstandigheden en ongewijzigd beleid wel inderdaad. Maar er is natuurlijk wel de beoogde substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn. Daar voert een zorgverzekeraar beleid op in het inkoopproces. En een ziekenhuis kan er ook een actieve rol in spelen om die substitutie op gang te brengen. Door – bijvoorbeeld met gebruikmaking van eHealth-toepassingen – het aantal ziekenhuisbezoeken voor routineonderzoeken te beperken. Door zorgtaken over te dragen naar de huisartsen in de regio, iets waarmee Ziekenhuis Gelderse Vallei eerder deze maand nog in het nieuws kwam.

Medisch Spectrum Twente liet vorig jaar al weten een jaarlijkse rendementsverbetering van 3 procent nodig te hebben om aan de eisen van het bankenconsortium te kunnen blijven voldoen. In reactie op de blog die ik daar toen over schreef, schreef Leerink dat die rendementsverbetering al een onderdeel was van de businesscase van de nieuwbouw uit 2011. In 2011 zag de ziekenhuiswereld er echter anders uit dan nu. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de komende jaren VGZ niet de enige zorgverzekeraar zal zijn die MST hieraan herinnert. En MST niet het enige ziekenhuis dat hiervan de gevolgen ondervindt.

Delen