Anneke

Toen ruim een week geleden het bericht kwam dat Anneke* met luchtwegklachten was opgenomen, spookte in ons hoofd dat er weleens sprake zou kunnen zijn van Covid. Dat zou wel verdomd wrang zijn geweest, want Anneke was niet alleen volledig gevaccineerd, maar ontzettend voorzichtig. Ze zag van alles af om de kans op een besmetting te voorkomen.

Nee, Anneke zou geen Covid maar longfibrose hebben en al vrij snel lag zij aan de zuurstof. Dat snelle beloop verontrustte ons. Bij longfibrose wordt de zuurstofopname vanuit de luchtblaasjes naar het bloed belemmerd door de vorming van bindweefsel. Dat maakt longfibrose tot een ernstige longaandoening, maar ik heb altijd gedacht dat het beloop chronisch is.

Maar blijkbaar kan longfibrose ook tot een acute achteruitgang leiden. De ic kwam in beeld. Was de toestand van Anneke dan dusdanig ernstig dat zij naar de ic zou worden geplaatst of lag ze hier al? We wisten het niet, maar het was duidelijk dat haar situatie zorgen baarde. Dat gold natuurlijk op de eerste plaats voor haar partner, die je uiteraard niet met allerlei vragen gaat lastigvallen.

Anneke heeft veel op haar levenspad moeten incasseren. Toch raakte zij niet verbitterd. Integendeel: zij verstond de kunst om van het leven te genieten. Haar grote passie was golfen. Meer dan twee decennia was zij een geliefd lid van de golfclub. De vaste golfmiddag, die steevast met een glaasje port werd afgesloten, was haar heilig.

En toen kwam het appje: Anneke is vannacht overleden. Na het bericht dat ze toch níet op de ic was opgenomen, hoorden we een paar dagen niets. Natuurlijk hoopten wij dat haar toestand langzaam verbeterde maar tegelijk bekroop ons de angst dat het weleens helemaal niet goed met haar zou kunnen gaan.

‘Ze verstond de kunst om van het leven te genieten’

Anneke blijkt niet op de ic gelegen te hebben. Waarom niet? Daarvoor zou haar toestand net niet ernstig genoeg zijn geweest. Net niet ernstig genoeg? Ze zou zijn behandeld met antibiotica en corticosteroïden. Was er dan sprake van een bacteriële infectie? Waarom die corticosteroïden? En dan ben ik nog vergeten te melden dat bij Anneke ook sprake zou zijn geweest van een longembolie.

Anneke is dood en de kans is groot dat wij nooit precies zullen weten waaraan zij is overleden. We hopen dat de dokters die haar behandelden dat wél wisten en vooral dat zij alles hebben gedaan om te voorkomen dat Anneke zou overlijden. We hebben niet aan haar ziekbed gestaan en haar medisch dossier blijft voor ons uiteraard gesloten, maar het verhaal wat we horen stelt ons niet gerust.

En dan is er nog een saillant detail, waarvan wij evenmin kunnen nagaan of dit wel of niet op waarheid berust. Maar het is wel plausibel en er is geen reden om aan de waarheid te twijfelen: op de IC zou één bed vrijgehouden zijn of moeten worden voor iemand met Covid. Stel dat bij Anneke toch sprake zou zijn geweest van Covid en dat zij voor dat bed in aanmerking was gekomen…

*Om redenen van privacy is de voornaam gefingeerd.

Delen