Anno18

Het voordeel van stevige taal uiten is dat je de aandacht van de media trekt. Dit lukte de initiatiefnemers van Zorgeloos Care vorig jaar heel goed. Jos de Blok stelde dat Zorgeloos Care een alternatieve zorgverzekering moest worden “die op een andere manier kijkt naar waarover zorg zou moeten gaan”

En op de website lazen we dat het initiatief in 2016 50.000 mensen aan zich wilde binden ‘die actief meedoen en straks willen overstappen naar de nieuwe zorgverzekeraar’. De andere initiatiefnemer Jan Rotmans ging een flinke stap verder door te stellen dat Zorgeloos Care het doel heeft “om de macht te breken van de grote zorgverzekeraars.” Als het aan de initiatiefnemers ligt, is Nederland in 2017 een zorgverzekeraar rijker, stelde Rotmans ook.

Stevige taal uiten heeft echter ook een nadeel. Het schept verwachtingen en als je die niet kunt waarmaken, loop je het risico dat mensen teleurgesteld afdruipen. Hier stuit Zorgeloos Care op een probleem. Na een vliegende start eind vorig jaar stond de teller snel op 10.000 deelnemers. Maar nu, negen maanden later, pas op een teleurstellende 14.173. En in haar Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2016 beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit dat de nieuwe zorgverzekering naar verwachting pas in 2018 beschikbaar zal zijn. De NZa schrijft dat het aangeven wanneer Zorgeloos Care de zorgverzekering zal aanbieden ‘op dit moment nog niet aan de orde’ is.

Veelzeggende hierbij is dat de NZa het mislukte initiatief van Anno12 in herinnering roept. Zorgeloos Care heeft al voor de start een imagoprobleem als de herinnering hieraan te veel aan haar initiatief blijft kleven.

Delen