Auditproof

Binnen de gezondheidszorg, het onderwijs en de overheid wordt steeds meer gewerkt met auditing of visitatie. Deze begrippen zijn op meerdere manieren uit te leggen, maar ik vond bijpassende termen als kwaliteitsbewaking, onafhankelijke experts, sterke en minder sterke punten en onafhankelijk oordeel. Zelf heb ik onlangs bij een auditing van een onderwijsinstelling mogen aanschuiven toen een visitatiecommissie de opleiding waar ik bij betrokken was bezocht. Het was de afsluiting van een tijdrovend proces met kritische reflectierapporten en veel gesprekken. Ik had zelfs de indruk dat er meerdere mensen voor vrijgesteld waren om hiermee bezig te zijn.

Binnen onze beroepsgroep van logopedisten is de audit een nieuw verschijnsel, maar we hebben al wel verhalen gehoord van onze collega’s in de fysiotherapie. Vanuit zorgverzekeraars worden er bij hen al beheersaudits uitgevoerd. Op de website van de KNGF staat: “Indien een praktijk significant van het behandelgemiddelde afwijkt dan kan de verzekeraar een beheersaudit laten uitvoeren. De praktijk moet aantonen waarom het gemiddelde te hoog of te laag ligt.” Dit hele proces heeft onder fysiotherapeuten veel teweeg gebracht.

Nu mogen wij dit als logopedisten ook aan den lijve gaan ervaren. Onze beroepsvereniging heeft een kwaliteitstoets gemaakt waarvoor ik bij een aantal vergaderingen aanwezig was. Enkele zorgverzekeraars zaten ook in de werkgroep. Andere zorgverzekeraars zien andere manieren om met hun relaties de kwaliteit te monitoren. Dat degene die aanschoven aan de tafel de toets willen gaan hanteren maar absoluut geen fair tarief voor komend jaar presenteren, maakt hun visie op het belang van kwaliteit dubieus. Als je de middelen niet krijgt om te innoveren en investeren, lijkt een toets eerder een afrekeninstrument.

Dat er in de zorg instrumenten moeten zijn om de geboden kwaliteit inzichtelijk en transparant te maken, is duidelijk. We hebben kwaliteitsregisters met verplichte scholing, richtlijnen en standaarden. Een auditbureau kan naar mijn mening alleen maar beoordelen wat afgesproken is binnen de beroepsgroep en wetgeving. Het kan niet zo zijn dat ze er een eigen methodiek op na houden. Wat ik nu ook vaak zie is dat softwareleveranciers de boer op gaan met het predicaat: auditproof! Wat binnen onze beroepsgroep is afgesproken is echter met de software die we al hadden ook mogelijk. Het erg  uitgebreid hanteren van stappen binnen een programma kan zelfs belemmerend zijn.

Ik hoop dat het werk van zowel de softwarepraktijken als de auditbureaus en zorgverzekeraars geen eigen leven gaat leiden binnen ons werkveld maar onze sterke en misschien wat zwakkere punten naar boven haalt en helpt te verbeteren.

Delen