Automatisch schrijven

Als journalist put ik uit collectieve kennis, alles wat mensen verzameld hebben aan weetjes en inzichten. Dat kunnen computers ook. Ze kunnen overeenkomsten in teksten opsporen en daardoor raden hoe een betoog verder gaat. Zo bijvoorbeeld: Dat is een van de voordelen van het internet: alles wat gezegd is, staat erop. Al in de jaren negentig ontdekten wetenschappers dat computers daarmee konden voorspellen wat mensen gingen zeggen. Algoritmen leren dat steeds beter. 

Die laatste drie zinnen schreef GPT-3, een supercomputer in Iowa, gefinancierd door Elon Musk en enkele andere techondernemers (openai.com). De computer schreef automatisch in het Nederlands verder, nadat ik de eerste zinnen had geüpload. GPT-3 kan ook vragen beantwoorden en teksten categoriseren.

‘Hoe we een lawine van teksten krijgen’

Het schrijftalent van GPT-3 is verbluffend. Ik schreef het begin van een science-fictionverhaal en de computer ging naadloos verder. Het algoritme voelde de relatie tussen de hoofdpersonen goed aan en gaf nieuwe wendingen aan het verhaal. De emoties lagen wel dik aan de oppervlakte in de computertekst, maar met wat redigeren werd de tekst subtieler. Zo kun je een roman schrijven in een paar dagen.

Bedenkelijker werd het toen ik de computer vertelde dat Elon Musk de beruchte Berlijnse club Berghain had opgekocht. Dat is niet waar, de portier had Musk alleen de toegang geweigerd. De computer had echter geen moeite met mijn mededeling en vulde binnen enkele seconden mijn scherm met een uitvoerige analyse over wat de overname voor de club betekende. De tekst was zo geloofwaardig dat ik ging checken of Musk niet toch…

Verschillende andere bedrijven, ook in Europa, werken aan kunstmatige intelligentie die zelfstandig teksten schrijft. We kunnen dus een stortvloed van verhalen en nieuwsberichten verwachten, die de computer in korte tijd bij elkaar fantaseert en waarbij we nepnieuws nauwelijks nog van echt kunnen onderscheiden.

Delen