Badwill

De eerste reacties op het bericht dat het ministerie van VWS de stap naar loondienst voor medisch specialisten subsidieert liegen er niet om. Dat was ook te verwachten natuurlijk. Als het om forse bedragen gaat – honderdduizend euro per specialist – worden discussies doorgaans niet genuanceerd en weloverwogen gevoerd. Nee, dan is het eenvoudigweg: “Wat denk je dat een thuishulp hier wel van zal denken?” Niet onbegrijpelijk natuurlijk en durf bovendien maar eens te zeggen dat het een onterechte vergelijking is. De medisch specialist en de thuishulp werken allebei voor kwetsbare mensen. En ik moet de eerste nog tegenkomen die hardop durft te zeggen dat wat de medisch specialist voor hen doet belangrijker is dan wat de thuishulp doet, en die daar bovendien een steekhoudend verhaal bij heeft.

“De zorg wordt hier echt niet goedkoper door”, lees ik in een andere reactie. Misschien is dit niet waar. Maar kom dan eerst maar eens met het onweerlegbare bewijs van het tegendeel, voordat je als overheid grote hoeveelheden geld gaat uitdelen aan mensen die goed verdienen.

Een derde punt dat wrevel wekt is dat de VWS-vergoeding van een ton de financiële schade van de medisch specialist slechts ten dele compenseert en dat het ziekenhuis dus ook geld moet bijpassen. De logische reactie die dit uitlokt is: dat geld hoort toch naar de zorg te gaan? En spreek die maar eens tegen.

Delen