Beëindiging zorgovereenkomst

De contractvoorstellen van de zorgverzekeraars  voor een overeenkomst voor logopedie in 2014 druppelen dit jaar in de zomer al binnen. Gelukkig veel eerder dan vorig jaar. De toonzetting is erg verschillend. Een  mailtje met als titel  ‘Beëindiging Zorgovereenkomst’  open je toch met een raar gevoel , terwijl het puur informatie bleek over de procedure van verlenging.

Er zijn zorgverzekeraars die een prettige samenwerking niet alleen in woorden maar ook in daden weten te vatten. Daar spreekt waardering uit voor ons vak  en men laat zien dat je op een zorgverzekeraar kunt bouwen en je al je investeringen in tijd en geld niet voor niets doet. Er zijn er ook die nogal hoog van de toren blazen en, nog voordat de tarieven van de NZa bekend zijn, een zeer laag tariefaanbod doen. Wanneer je op eigen kosten een audit voor een kwaliteitstoets goed doorloopt en op een presenteerblaadje de gegevens aan de zorgverzekeraar overhandigt, bekijkt die of het ietsje meer kan zijn. Over het kostenonderzoek waaruit bleek dat het tarief al jaren te laag is en vanaf 2012 behoorde te stijgen, wordt met geen woord gerept.

Dat onderzoek toonde aan dat de rekennorm voor het aantal logopedische zittingen dat haalbaar is per jaar aangepast diende te worden. De grote tijdsinvestering rondom een zitting kwam duidelijk naar voren in woorden, tabellen en cijfers. Hoe meetbaar en transparant wil je het hebben! Helaas gaan zorgverzekeraars hier verschillend mee om, net als met de nieuwe prestaties als een telefonisch consult en DTL (directe toegang). Deze worden niet door elke verzekeraar ingekocht of alleen tegen erbarmelijke tarieven. Het verplichte tarievenlijstje in de wachtkamer dat een eenduidig tarief behoort aan te geven, wemelt van de verschillende getallen.

Toch blijkt steeds bij vragen aan het ministerie van VWS dat een zorgverzekeraar dat allemaal mag omdat de klanten nog naar andere verzekeraars kunnen. Waar gaat dit naar toe? Vragen te over aan ons naar transparantie, kwaliteit en innovatie. Waarom er dan, bij veelal de grotere zorgverzekeraars, geen billijke vergoeding tegenover staat is mij een raadsel.

Het beëindigen van de overeenkomst heeft zeker geen voorkeur. Onze inspanningen moeten echter wel gewaardeerd worden. Wat het nieuwe NZa-tarief zal worden en wat de andere zorgverzekeraars voor gaan stellen is nog niet bekend. Ik ben erg benieuwd.

Tijdens de vorige winter werd de kerstvakantie verknald door het gekrakeel rondom de zorgcontractering. Zal het nu een hete herfst worden?

Delen