Beetje concreter graag PvdA

Het staat er zo mooi, in de zorgparagraaf van het verkiezingsprogramma van de PvdA: “Op gezondheid mag geen financiële drempel liggen. Dat is een principekwestie.” De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat lager opgeleiden en mensen die minder geld verdienen eerder doodgaan en een langer ziekbed hebben dan mensen die meer geld verdienen en hoger opgeleid zijn. Een ideaalbeeld waar je moeilijk tegen kunt zijn, maar wie wijst mij de weg er naartoe? Het beeld dat de PvdA hier schetst, roept bij mij toch vooral de vraag op of we hier de wederopstanding van de Communistische Partij Nederland beleven. Op andere wijze kan ik dit ‘alle mensen zijn gelijk’-standpunt niet verklaren.

Alle mensen zijn niet gelijk, alle mensen zijn ongelijk. De gevolgen daarvan kun je triest, onaanvaardbaar of onverteerbaar vinden, maar je doet er zo weinig aan. “Daar waar mensen zelf invloed hebben op hun gezondheid, moeten we een gezonde levensstijl stimuleren waar we kunnen”, stelt de PvdA. Mooie woorden, maar ze zijn zo inhoudsloos. Hoe wil je dit doen dan? De meerwaarde van een vettax wordt ernstig betwijfeld. McDonald’s en Burger King verbannen, tabak en alcohol verbieden en onveilige seks onmogelijk maken zijn niet of nauwelijks te realiseren doelstellingen. Bovendien zijn dergelijke maatregelen electorale zelfmoord, want de gemiddelde Nederlander is bij dergelijk ingrijpen in zijn privésfeer snel geneigd te zeggen: ‘Waar bemoei je je mee?’

Natuurlijk kun je mensen via voorlichting stimuleren om de gezonde keuze te maken. Maar stimuleren in dit verband is een van de meest misbruikte en daardoor gedevalueerde woorden in onze taal. Een beetje meer concrete informatie in de zorgparagraaf van de PvdA over wat ze nu precies wil dóen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen, had ik dan ook op prijs gesteld.

Delen