Beetje laat

Het AMC in Amsterdam vindt dat het ‘bij nader inzien’ toch melding had moeten doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg van een incident op de KNO-afdeling in 2014. In eerdere instantie had het ziekenhuis besloten geen melding te doen, met als argument dat het een complicatie betrof en dat er daarom geen meldplicht was.

Het is de vraag of dit ‘nader inzien’ een gevolg is van zelfreflectie of druk van buitenaf, want het uitblijven van die melding is welbeschouwd altijd al een vreemde beslissing geweest. De kern van het voorval was namelijk dat na een operatie bij een baby een verkeerde hechtdraad werd gebruikt. Dat daarna (of beter gezegd: daardoor) een complicatie ontstond en een vervolgbehandeling nodig was, moge zo zijn. Maar dit neemt niet weg dat het gebruik van het verkeerde hechtmateriaal op zich natuurlijk geen complicatie is maar een fout.

Nu, meer dan een jaar later, haalt het AMC dus bakzeil. Terecht, maar wel een beetje laat. Het ziekenhuis erkent hiermee impliciet dat het met zijn eerdere beoordeling fout zat en een dergelijk bericht levert een ziekenhuis hoe dan ook reputatieschade op. Die was te voorkomen geweest als het ziekenhuis de zaak wél meteen had gemeld en direct had gecommuniceerd over de verbeterstappen die het inmiddels had gezet om herhaling te voorkomen. Waarschijnlijk was dan de achterliggende berichtgeving over het ontbreken van een gunstig en veilig opleidingsklimaat op de KNO-afdeling van het ziekenhuis ook in een ander daglicht komen te staan. Het ziekenhuis had dan kunnen stellen: we weten het en we werken eraan door verbeterstappen door te voeren en transparant te zijn. Nu maakt het ziekenhuis in alle opzichten een slechte beurt.

Delen