Beetje laat

Apothekersorganisatie KNMP start in januari onder de naam De eerste keer een publiekscampagne om uit te leggen wat het begeleidingsgesprek inhoudt dat de apotheker de patiënt biedt bij de terhandstelling van geneesmiddelen. Hoewel goede uitleg over de waarde van het eerste uitgiftegesprek nooit kwaad kan, verbaas ik mij over het feit dat deze campagne nu pas wordt aangeboden. Het onderwerp werd namelijk al direct na 1 januari 2014 voer voor discussie – en soms zelfs agressie aan de apotheekbalie –  toen de Nederlandse Zorgautoriteit besliste dat dit gesprek als afzonderlijke zorgactiviteit in rekening moest worden gebracht aan de patiënt.

Afgelopen september maakte dezelfde NZa de betaling bij het eerste uitgiftegesprek juist weer minder zichtbaar voor de patiënt door de kosten samen te voegen met de terhandstellingskosten van het geneesmiddel. Had deze publiekscampagne dan twee jaar eerder geboden, denk je dan.

Maar het wordt dus januari 2016. Een onderdeel van de campagne is de animatiefilm De eerste keer? Extra veilig. Een titel die onherroepelijk een vergelijking suggereert met seksuele voorlichting. Bewust of onbewust? Dat mag ieder natuurlijk voor zichzelf invullen. Maar iedereen die kinderen heeft en die hen op enig moment in hun jonge leven seksuele voorlichting heeft willen geven, kent de verzuchting: “Gatverdamme, doe me een lol, dat weet ik toch allemaal al.”

Delen