Beleggen met geleend geld

Wie is er niet rijk of arm mee geworden? Een groep beleggers die er zowel rijk, als vervolgens arm mee is geworden, bestaat uit veelhuizenbezitters en andere vastgoedbeleggers. Rijk worden met geleend geld is een hefboomspelletje qua rendement en liquiditeit. 

Zolang de opbrengsten en waardemutatie van een belegging na belastingen hoger zijn dan de betaalde rente, zit je op het pad van rijker worden. De gevaren om er armer mee te worden, schuilen hier ook in. Zo worden beleggers in winkelpanden steeds vaker geconfronteerd met leegstand. Maar de te betalen rente, kosten, belastingen en eventueel overeengekomen aflossingen, lopen gewoon door.

Eerst teer je in op je eigen vermogen, maar er komt een tijd dat je beleggingen moet verkopen. Laat een periode met oplopende leegstand nu vaak samenvallen met waardedaling en het steeds langer duren voordat panden verkocht worden. Negatief of sterk teruggevallen rendement van waarin je belegt en ook leningen waarvan de rente opwaarts wordt aangepast, waren in het verleden de meest voorkomende oorzaken van het ‘arm worden’ door beleggen met geleend geld. 

Beleggen met geleend geld wordt zwaarder belast

Er is een groep ‘beleggers met geleend geld’ die het minder groots aanpakt en op termijn vaker in de categorie ‘rijker mee geworden’ blijft. Dat zijn mensen zoals u en ik die in de belegging zelf wonen: het eigen huis. De kans op leegstand valt te overzien en de rente kunt u relatief lang en voordelig vastzetten. Resteert het punt van de tussentijdse waardeschommelingen. Als u pech heeft, moet u in een ongunstige markt verhuizen voor uw werk of door een relatie(breuk). Dan helpt het als u al redelijk wat op de hypotheek heeft afgelost.

Het beleggen met geleend geld in Box III, zoals in een vakantiewoning met een al dan niet lokale hypotheek, wordt vanaf 2022 zwaarder belast. Dat maakt het hefboomspelletje minder lucratief en dus meer risicovol. Wees vooral niet verrast door de extra fiscale last.

Let u bij sparen en beleggen altijd goed adviseren.

Delen