Beroepsgeheim

Veel ophef was er de afgelopen week over het VUmc, waar volgens de mediaberichten zonder medeweten van patiënten opnames zijn gemaakt voor het RTL-programma 24 uur: tussen leven en dood. In de Volkskrant van 24 februari roept Jean-Pierre Geelen op tot de invoering van een mediacodicil, zodat patiënten die bewusteloos op een SEH worden binnengebracht duidelijk kunnen maken of zij wel of niet willen meewerken aan tv-opnames.

Hoewel ik zijn sentiment deel, lijkt mij dit een overbodige maatregel. Het mag duidelijk zijn dat het maken van opnames van patiënten zonder hun expliciete toestemming, regelrecht indruist tegen het beroepsgeheim. Een extra maatregel om dergelijke praktijken te voorkomen zou dus helemaal niet nodig moeten zijn. De huidige situatie is, naar ik hoop, een uitzondering die niet snel zal worden herhaald. Dat het tv-programma na de eerste aflevering op verzoek van het VUmc van de buis is gehaald, stemt wat dat betreft hoopvol.

In Oostenrijk worstelen de artsen van prins Friso deze week ook met het beroepsgeheim. Dat je als arts met een geïnteresseerde collega een casus bespreekt, is nog in te denken. Als daarbij naam en toenaam van de patiënt worden genoemd, terwijl de betreffende collega geen behandelaar is, wordt het al twijfelachtig. Maar als deze collega ook nog eens de echtgenoot van een journaliste is en de betreffende patiënt een publiek figuur, dan kan alleen maar worden geconcludeerd dat er sprake is van schending van het beroepsgeheim.

Overigens geldt dat natuurlijk evenzeer voor de informatie over de toestand van prins Friso die tijdens de persconferentie met de wereld werd gedeeld. Omdat het een lid van de koninklijke familie betreft, vinden we het heel normaal om te horen te krijgen hoe het hem vergaat. Er keken zo’n 300.000 mensen méér naar de persconferentie dan naar 24 uur: tussen leven en dood en het nieuws over prins Friso wordt ook buiten Nederland gevolgd… De schending van de privacy waarover in het geval van de patiënten van het VUmc zo’n ophef wordt gemaakt, is blijkbaar niet meer van belang als het om een prins van Oranje gaat.

Delen