Besluiteloos

Het is begrijpelijk dat Zorginstituut Nederland geen voorstander is van de Engelse werkwijze een harde grens te stellen aan wat een quality adjusted life year mag kosten. “U kost meer dan 80.000 euro per jaar, dus het is te duur om u te behandelen”, is een harde boodschap. Niemand wint een populariteitsprijs door dit zo te stellen. En het past ook niet bij Nederland polderland om dit te doen.

Het is echter wel een heldere boodschap van die Engelsen. En dat is wat ZiN als alternatief hiervoor voorstelt bepaald niet. ZiN pleit voor een referentiewaarde, die varieert tussen 10.000 en 80.000 euro per gewonnen goed levensjaar. Wordt deze waarde overschreden, dan ziet ZiN dit als ‘een signaal dat de partijen in de zorg de effectiviteit en kosten opnieuw moeten evalueren en desnoods aanpassen’.

Deze boodschap is verpakt in een dikke laag wol. De variatie tussen 10.000 en 80.000 euro wekt de indruk tamelijk willekeurig gekozen te zijn, alsof ZiN zich nergens de vingers aan wil branden.

Ook de woordkeus van ‘signaal…opnieuw evalueren’ is er niet een die daadkracht uitstraalt. Op basis van welke argumenten moet dit dan gebeuren? Hoe moet het jaarbedrag onder de maximale grens worden geëvalueerd? En wat gebeurt er ondertussen in de praktijk? Krijgt de patiënt te horen: “Uw behandeling is wellicht te duur op jaarbasis, dus we moeten eerst verder evalueren voordat we kunnen beslissen of we u nog kunnen behandelen?”

De boodschap die ZiN met deze stellingname afgeeft, lijkt voornamelijk te zijn: we hebben zojuist besloten dat we voorlopig nog even geen besluiten durven te nemen.

Delen