Beter af bij de radioloog

Fiek van Tilborg is radioloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg en als voorzitter van de NVvR-werkgroep echografie betrokken bij kwaliteitsvraagstukken echografie.

Fiek van Tilborg is radioloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg en als voorzitter van de NVvR-werkgroep echografie betrokken bij kwaliteitsvraagstukken echografie.

Naar aanleiding van het artikel ‘Echografie met rendement’ in Arts en Auto 06 stel ik u de volgende vraag. Naar wie zou u zelf gaan als u een echo van de buik nodig had? De huisarts of de radioloog? Wellicht hoeft inderdaad voor de echo bij de huisarts het eigen risico niet te worden aangesproken. Het belangrijkste aspect dat echter over het hoofd wordt gezien is het verschil in kwaliteit. Ik heb het dan niet over een echo om een blaasretentie vast te stellen, zoals ook genoemd in het artikel, maar een echo vanwege bijvoorbeeld buikpijnklachten.

Er zijn vele redenen waarom een echo uitgevoerd door een huisarts maar zeer moeilijk een vanuit radiologisch oogpunt, aanvaardbaar kwaliteitsniveau kan bereiken. Ik noem er enkele. Ten eerste de opleiding. Echografie is een belangrijk deel van de vijf jaar durende opleiding tot radioloog. In het begin van de opleiding wordt de assistent ‘op de echo’ maandenlang intensief gesuperviseerd. Maar ook later in de opleiding kun je altijd een collega-radioloog laten meekijken in geval van twijfel.

Daarnaast is de kruisbestuiving tussen de verschillende onderzoeken een wezenlijk onderdeel van de radiologie, in de opleiding maar ook als je al lang radioloog bent; je snapt het beeld van een afwijking op echo beter als je dergelijke afwijking op CT hebt gezien. Op CT zie je meer als je het MRI-beeld kent. Kenmerken van een ziekte betreffen vaak zowel MRI, CT, PET  als echo. Je vormt een ‘multimodaliteitsbeeld’ van de menselijke anatomie en van de afwijkingen.

Feedback is oneindig belangrijk voor continue kwaliteitsverbetering

Oneindig belangrijk voor een continue kwaliteitsverbetering is het krijgen van feedback. Dit krijgt een radioloog bijvoorbeeld door aanvullend radiologisch onderzoek te zien, door collega-radiologen, contact met de behandelend arts, het bijwonen van zeer talrijke besprekingen en multidisciplinair overleg, registratie van missers en complicaties, bevestiging van juiste diagnoses, leren van foute diagnoses, enzovoort.

Op onze afdeling radiologie passeren elke maand meer dan vierhonderd ‘huisarts-patiënten’ voor een echo, aangevraagd door tweehonderd verschillende huisartsen uit de regio. Voor veel klachten wordt geen (‘objectiveerbare’) verklaring gevonden en zo blijkt dat veel van de echo’s door huisartsen aangevraagd ‘normaal zijn’. Juist daarom is het van belang dat de expertise geconcentreerd wordt, zodat ook iets minder vaak voorkomende en subtiele afwijkingen herkend en goed geïnterpreteerd worden. Dit is van belang bij reële afwijkingen maar minstens even belangrijk om ervaring te krijgen met onbelangrijke toevallige vondsten.

Daarnaast zijn er op een afdeling radiologie allerlei technische en logistieke randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het totale proces. Bijvoorbeeld de opslag en dus brede beschikbaarheid van beelden. Dit houdt in dat je je toetsbaar opstelt (‘iedereen’ kan ze zien). Niet alleen opslaan voor de korte termijn maar ook over tien jaar. Ook is het van belang andere eerder uitgevoerde onderzoeken te kunnen zien en interpreteren.

Radiologie is een vak, net als huisartsgeneeskunde. Laten we continu ons best doen om goed samen te werken met respect voor elkaars sterke punten. Voor veel zaken zal ik naar de huisarts gaan, maar voor die echo vraag ik een radioloog.

Delen