Beter samenwerken dan opleiden

Volgens de LHV dreigt er een groot tekort aan huisartsen als de voorgenomen hervormingen in de langdurige zorg doorgaan. Daar komt de LHV wat laat mee, is het eerste wat ik denk als ik dit lees. Die voorgenomen hervorming kwam immers niet vorige week voor het eerst in de media. Bovendien is het nog de vraag in hoeverre de huisartsen er een grote groep patiënten met extra zorgvraag bij krijgen die nu nog hulp in een instelling krijgen. Wie nu al intramuraal verblijft, behoudt immers in principe die plaats. De toename van het aantal ouderen in de huisartspraktijk zal dus geleidelijk gaan.

Verder wekt het bericht de indruk alsof de huisartsen er in de eerste lijn helemaal alleen voor zouden staan. Dat hoeft niet, zoals Zorggroep Almere laat zien. Deze heeft zojuist de beslissing genomen het zelfstandig behandelcentrum HartKliniek Flevoland in huis te nemen. De cardiologen van deze kliniek gaan de huisartsen helpen met eerstelijnszorg voor hartpatiënten. Zo is op veel meer gebieden samenwerking mogelijk tussen huisartsen en andere zorgprofessionals. Denk in dit verband ook aan de pilot van het Julius Centrum om apothekers een actievere rol te geven in huisartsenpraktijken op het gebied van medicatieveiligheid.

Dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen helpen het werk in de huisartspraktijk efficiënter te laten verlopen. En het lijkt mij – zeker ook in termen van kwaliteit van de patiëntenzorg – zinvoller om die opties te verkennen dan om nu al een grote groep jonge huisartsen te gaan opleiden die over tien jaar wellicht helemaal niet nodig blijkt te zijn.

Delen