Bevlieging

Het is een goede zaak als huisartsen bevlogen zijn. En zeker ook als ze daarbij niet alleen aan hun eigen belangen denken, maar ook iets willen betekenen voor hun vakgenoten. Maar is het daarmee ook een goed idee om een nieuw initiatief in het leven te roepen, bedoeld ‘om een aantal zaken voor huisartsen te behartigen’

De negen bevlogen huisartsen die achter dit plan zitten, willen bij hun collega-huisartsen geld inzamelen om adviseurs aan te trekken die werk gaan maken van betere tarieven, zorginkoop, onderhandelingsruimte en vertegenwoordiging. Zulke adviseurs zijn altijd wel te vinden, dat is het probleem niet. Als geld beschikbaar is, zijn adviseurs ook beschikbaar. Maar als het om vertegenwoordiging gaat (en daarmee impliciet ook om die drie andere zaken), betalen huisartsen al aan de Landelijke Huisartsen Vereniging of aan de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Een aantal huisartsen is zelfs lid van beide.

‘Van nieuw huisartseninitiatief zullen waarschijnlijk vooral adviseurs beter worden’

Dat het collectief vraagt om geld in te leggen voor het inhuren van adviseurs ‘om ons goed te laten adviseren op een niveau dat huisartsen nog niet eerder hebben betrokken’ kan moeilijk anders worden opgevat dan als een motie van wantrouwen tegen de LHV en VPHuisartsen. Beide partijen mogen zich achter de oren krabben dat de negen huisartsen het blijkbaar noodzakelijk vinden om dit te doen. Maar de negen bevlogen huisartsen zouden zich ook moeten realiseren dat van het plan waar zij nu mee komen waarschijnlijk vooral die adviseurs beter zullen worden.

Delen