Bewijs het maar

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Met het persbericht gisteren over onderzoek van Radboudumc naar de koppeling van continue monitoring aan voorspellende software oogstte het ziekenhuis bijval, maar ook felle kritiek.

Eerst even de feiten: een polskastje meet continu vijf vitale functies bij de patiënt: hartslag, ademhalingsfrequentie, bloeddruk, huidtemperatuur en zuurstofgehalte. Voorheen gebeurde dit handmatig drie keer per dag en moest een zorgverlener de gegevens interpreteren. Nu gebeurt het continu en doet software de interpretatie. Door de koppeling aan voorspellende software krijgt de zorgverlener snel te zien of bijvoorbeeld een sepsis of een longembolie dreigt.

De kritiek concentreert zich op de vraag of er wetenschappelijk bewijs is voor het nut van deze aanpak. Het antwoord is vanzelfsprekend: nee. Of nauwkeuriger: nee, nog niet. Daarom verricht je immers wetenschappelijk onderzoek nietwaar, om te bezien of het meerwaarde heeft wat je hebt bedacht.

Kritiek past bij de scepsis die bij een aantal mensen is ontstaan over de waarde van eHealth

Het is kritiek die past bij de scepsis die bij een aantal mensen is ontstaan over de waarde van eHealth, en die scepsis hebben de ontwikkelaars van eHealth-toepassingen ook voor een belangrijk deel aan zichzelf te danken. Het feit dat inmiddels meer dan 259.000 medische apps zijn ontwikkeld, maakt duidelijk dat de ontwikkelaars lange tijd meer met zichzelf bezig geweest zijn dan met samenwerking ten faveure van de patiënt.

Toch zie ik daarin geen reden om dit onderzoek al direct op voorhand af te schieten, zoals ik gisteren op social media wel zag gebeuren. De lat ligt hoog: minder ongeplande IC-opnamen, minder verlenging van opnameduur, minder reanimaties, en minder overlijden. Ik zou zeggen: kom maar op, laat maar zien wat je waard bent.

4 Reacties Reageer zelf

 1. jelmer toering
  Geplaatst op 6 juli 2018 om 09:37 | Permalink

  zoals gebruikelijk een goed verhaal, maar er schuurt wel iets.

  Niettegenstaande het feit dat het experiment waardevol kan zijn, zou ik liever zien dat app no. 259.001 gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs.
  Je zou bijvoorbeeld prima het algoritme kunnen testen en finetunen met de meetwaarden die tot nu toe handmatig zijn verzameld.

  Op die manier bouw je bij de sceptici (Dees had wederom een sterk verhaal… 🙂 weer vertrouwen op.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 7 juli 2018 om 16:37 | Permalink

  Radboudumc zoekt dat bewijs in wetenschappelijk onderzoek. Scepsis is de basis van alle wetenschappelijk onderzoek.

 3. Johan Goris
  Geplaatst op 8 juli 2018 om 13:38 | Permalink

  De continue bloeddrukmeting zonder cuff moet om de 2,5uur gecalibreerd worden aan de hand van een NIBP meting met cuff.
  Deze cNIBP is ook enkel gevalideerd tussen supine en 30° … benieuwd hoe dit zich in de praktijk vertaald, temeer daar ook de cuff-metingen gevalideerd zijn voor een welbepaalde lichaamshouding in rust.

  Het resultaat van onnauwkeurige metingen is meestal eerst overalarmering, dan alarmvermoeidheid en later onderalarmering.

  De bestaande validatie is ook slechts gebaseerd op metingen bij een kleine populatie met een beperkte spreiding.
  Klinisch onderzoek gebaseerd op onbetrouwbare resultaten van onvoldoende technisch gevalideerde apparatuur lijkt alvast moeilijk wetenschappelijk te verdedigen.

 4. G. van der Bij
  Geplaatst op 9 juli 2018 om 14:19 | Permalink

  Radboud wil helemaal geen wetenschap bedrijven of klinisch onderzoek.
  Ze willen exposure.
  En dat lukt aardig.