Never let a good crisis go to waste

Bekende woorden van Winston Churchill, waaruit meegenomen kan worden dat wanneer er ook maar iets positiefs geleerd kan worden uit een afschuwelijke gebeurtenis, je dat niet moet nalaten.

De natuur heeft ons, door de Corona crisis, min of meer gedwongen tot een moment van bezinning en om andere oplossingen voor de hedendaagse problemen te exploreren.

Door deze crisis moesten we een aantal zaken anders regelen, aangezien de gebruikelijke, sociale bijeenkomsten voorlopig niet mogelijk waren.

“Het leven van ouders, vaders en moeders, en kinderen kan zo wellicht verrijkt worden zonder al te grote weerslag op hun werkcarrière.”

Omdenken

Dat maakte dat allerlei andere oplossingen gezocht moesten worden en leidde tot een enorme ontwikkelingsboost via het internet.

Binnen de kortste keren wist menigeen de drempels naar webinars, webvergaderingen en thuiswerken te overwinnen. En hoewel ik het echte menselijke contact ook heb gemist, moet ik erkennen dat deze noodsprong ook kansen biedt.

Het, waar mogelijk en gewenst, deels structureel invoeren van deze digitale mogelijkheden, zou wellicht kunnen bijdragen tot de oplossing van tenminste drie actuele maatschappelijke problemen.

Oplossingen

Allereerst, in het licht van de stijgende levensverwachting en het groeiend tekort aan zorgmedewerkers, zou een groeiend aandeel aan mantelzorg welkom zijn. Het niet hoeven reizen biedt de mogelijkheid locatie en tijd flexibeler en efficiënter in te delen. Dit kan het combineren van werk en zorg voor kinderen, ouders, andere naasten en of geliefden aanzienlijk vereenvoudigen.

Ten tweede en hiermee samenhangend, kan het de arbeidsparticipatie en -emancipatie van jonge ouders ten goede komen. Door de locatie onafhankelijkheid is het werk inclusief vergaderingen flexibeler in te plannen. Waarom zouden we niet met zijn allen privé tijd voor met bijvoorbeeld het gezin in kunnen lassen van 16.00 – 20.00 uur of zo, om daarna nog even via het web aan te haken bij een vergadering?

Het leven van ouders, vaders en moeders, en kinderen kan zo wellicht verrijkt worden zonder al te grote weerslag op hun werkcarrière.

Natuur

Een derde bijkomend verschijnsel is de afname van het woonwerk verkeer, minder files. Menigmaal kwam bij mij de gedachte op dat de natuur waarschijnlijk zelf even opgelucht geademd moest hebben, en zichzelf hiermee een time-out had gegund.

“Natuurlijk is het digitaal en alles op afstand ook niet het Walhalla voor een gezelschapsdier als de mens.”

Door zo de druk op het milieu te verlagen, kunnen we allicht bepaalde sectoren, als bijvoorbeeld de woning- en of de landbouw weer iets meer ruimte gunnen.

In het streven naar een prettig en vooral gelukkig bestaan in een fijne samenleving is de mogelijkheid tot het, waar gewenst, invoeren van nieuwe en goed verantwoorde opties, een groot goed. Natuurlijk is het digitaal en alles op afstand ook niet het Walhalla voor een gezelschapsdier als de mens. Het kan ook leiden tot het ‘nooit meer vrij zijn’, verlies aan privacy en of vereenzaming.  Maar misschien is ook hierbij, naast de erkenning dat alle beetjes zeker helpen, evenwicht het sleutelwoord.

Delen