Bezint eer ge begint

Een kenmerk van fusie tussen ziekenhuizen is dat de fusiepartners in het proces vaak geruime tijd intern gericht zijn en dus de buitenwereld een beetje uit het oog verliezen. Hoe mooi is het dan om in het licht hiervan te lezen dat bestuursvoorzitter Marja Weijers van het Laurentius Ziekenhuis Roermond pas op de plaats maakt in de voorgenomen fusie met VieCuri in Venlo en zichzelf de vraag stelt: ‘Zijn we eigenlijk wel goed bezig?’

De fusiebesprekingen tussen de twee ziekenhuizen lopen inmiddels al zes jaar. Bij aanvang van de gesprekken hierover ging het vooral over schaalgrootte en volume. Maar recent wendde Weijers de blik naar buiten en constateerde: de wereld om ons heen is veranderd.

In de komende jaren worden andere dingen van een ziekenhuis verwacht dan zes jaar geleden

Een waardevolle constatering, want die verandering is niet gering. Weijers zet de elementen daarvan keurig op een rij: hoofdlijnenakkoorden, regionalisering, ketenzorg en programma’s als Juiste zorg op de juiste plek. Dit betekent dat nu en in de komende jaren andere zaken van een ziekenhuis worden verwacht dan zes jaar geleden en dat – zoals zij terecht stelt – samenwerking in de regio over de lijnen heen een veel grotere rol is gaan spelen dan schaalgrootte en volume.

Is een fusie dan nog steeds een goed idee? Weijers sluit het nog niet uit en de raad van bestuur van VieCuri wil nog steeds maar al te graag. Maar Weijers zegt ook terecht dat ze maar één keer het juiste besluit kan nemen. Heel wat andere ziekenhuizen namen de beslissing tot fuseren al eerder. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of die – in het licht van het rijtje ontwikkelingen dat Weijers noemt – met de wijsheid van nu hetzelfde besluit zouden hebben genomen.

Delen