Bezint eer ge begint

De meest cynische reactie op de motie van SP en CDA) dat de productie van vaccins, geneesmiddelen en beschermingsmateriaal in Nederland en binnen de EU moet worden versterkt, lezen we op Twitter: “Langzamerhand begint de hele Tweede Kamer nationalisme te omarmen. Angst is een slechte raadgever.”

Behoorlijk stevig aangezet natuurlijk, maar toch is de vraag of de Tweede Kamer met het omarmen van die motie een juist signaal afgeeft wel aan de orde. Beschermingsmateriaal gaan produceren oké, dat is theoretisch zelfs op Nederlandse schaal mogelijk. Al is de vraag natuurlijk of de behoefte eraan op langere termijn even groot blijft als die nu is en zo niet, of we dan prijstechnisch in staat zijn er een exportproduct van te maken en dus continuïteit kunnen geven aan de productie. Maar vaccins en geneesmiddelen? Een farmaceutische industrie optuigen voor de ontwikkeling van vaccins voor en geneesmiddelen tegen virusziekten is geen klein bier.

Zelf een farmaceutische industrie optuigen voor ontwikkelen vaccins is geen klein bier

CDA’er Pieter Heerma stelde in het Kamerdebat over dit onderwerp dat de coronacrisis laat zien dat de afhankelijkheid van andere landen als het gaat om deze productie moet worden verkleind. Dat is waar, maar is eigen productie het antwoord? Op Twitter stelde econoom in de zorg Michiel Verkoulen in een reactie: “We gaan nooit zelf kunnen produceren waar we behoefte aan hebben. Robuuste internationale relaties zijn een veel duurzamer, profijtelijker en realistischer strategie, zeker op iets langere termijn.” Een alternatieve strategie die zeker serieuze overweging verdient.

Delen