Bij goed nieuws hoort duiding

Het kabinet moet nu eens echt kiezen voor leefstijlinterventie, stellen de auteurs van het artikel in NRC Handelsbladover de mogelijkheid om beginnende type II diabetes een halt toe te roepen. Hoewel in de intro drie auteurs worden genoemd (Martijn van Winkelhof, Hanno Pijl en Karine van ’t Land), staat onderaan een lijst van ruim dertig ondertekenaars vermeld.

Het feit dat deze ondertekenaars bijna zonder uitzondering wetenschappers zijn, leidt op social media tot felle kritiek op de hoopgevende conclusies van de auteurs dat het kabinet structureel twee miljard euro per jaar kan besparen op diabeteszorg. In de kern komt die kritiek neer op: allemaal hotemetoten die ver van de praktijk af staan, niets zo moeilijk als leefstijl beïnvloeden.

‘Niets is zo moeilijk als leefstijl beïnvloeden’

Jaap Seidell, een van de ondertekenaars, reageerde daarop met een cynische tweet (‘Wat zullen de farmaceuten en de artsen die liever pillen voorschrijven dan naar de oorzaken te kijken blij zijn met dit soort reacties.’) en dat is jammer. Bij verandering van leefstijl moet rekening worden gehouden met zaken als lage ses, laaggeletterdheid en een beperkt inkomen. In een reactie hierop stelt Seidell dat het gaat om een geïntegreerde aanpak en dat iedereen welkom is om op bezoek te komen bij de langlopende gezondheidsprojecten in achterstandswijken.

Met alle plezier natuurlijk, maar zo’n kijkje in de keuken is een-op-een en biedt geen wetenschappelijke duiding van hóe daar rekening wordt gehouden met de leefomstandigheden van mensen en welke lange termijn effecten dit heeft. Die duiding is wel relevant. Dat Seidell die niet geeft op Twitter oké, 280 tekens is beperkt. Maar het NRC-artikel biedt die duiding ook niet en dat is wel een gemis.

Delen