Binnenstebuiten

Henriëtte Helmus (pseudoniem) is medisch specialist en deelt maandelijks een overpeinzing met de lezers.

Via de mail krijg ik een klacht van de dochter van een overleden patiënt. Eerst schrik ik, maar het bericht is qua toonzetting gelukkig erg vriendelijk. De dochter heeft haar moeder zaliger beloofd om nog eens met de arts te praten om te checken of het diagnostische proces wel vlot genoeg verlopen is. Inderdaad, van enige doctors delay is sprake geweest, dat moet ik ruiterlijk toegeven. Er is een complicatie opgetreden die kortdurend roet in het eten gooide.

Zo kan het dus ook. Zonder de tuchtrechter

Daar zitten we dan, bij de klachtenfunctionaris. Het gesprek is prettig, bij tijd en wijle ontroerend, er wordt gelachen en er worden tranen geplengd. Moeder staat er in een fotolijstje bij. Het is een prachtig portret, ze kijkt alsof ze me elk moment een knipoog gaat geven. Een klein uurtje verder zijn alle frustraties besproken. Zo kan het dus ook. Zonder de tuchtrechter. Ik heb de kans gekregen om het verschil te maken.

Delen