Blinde vlek

Het is een trieste bedoening als ouderen een geneeskundefaculteit bezetten om aandacht voor hun zorg en welzijn te vragen, maar de aanwezige studenten geneeskunde hen verzoeken om alsjeblieft weg te gaan omdat hun college zo belangrijk voor hen is. Je vraagt je dan toch af in hoeverre die studenten in de gaten hebben dat de patiënten die ze na hun opleiding krijgen heel vaak ouderen zullen zijn. Of cynisch gezegd: dat het voor een belangrijk deel de ouderen in onze samenleving zijn aan wie zij straks hun inkomen verdienen.

Verenso, specialisten in ouderengeneeskunde, waarschuwde reeds dat er nu al een tekort is aan specialisten ouderengeneeskunde. En met de toename van het aantal ouderen in Nederland zal dat tekort alleen maar groter worden, als de beeldvorming over werken in de ouderenzorg niet verandert. Wie als professional in de gezondheidszorg een toekomstbestendig carrièreperspectief wil, vindt in ouderen een interessante doelgroep. En dit geldt niet alleen voor specialisten ouderengeneeskunde, maar net zo goed voor huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, diëtisten en heel veel andere (para)medische beroepsgroepen.

De gezondheidszorg is in toenemende mate ouderenzorg aan het worden. Natuurlijk hebben de ouderen het ook voor een deel aan zichzelf te danken dat hiervoor nog onvoldoende aandacht bestaat. Ze weten zich slecht te verenigen om hier iets aan te veranderen. Het feit dat ze er nog steeds niet in geslaagd zijn een politieke machtsfactor te worden, spreekt boekdelen. En als het erop aan komt, kunnen ze net zo egoïstisch zijn als de jongeren die afgelopen maandag niet naar hen wilden luisteren. Maar wie denkt dat ze niet de moeite waard zijn om bij stil te staan – hoe belangrijk zo’n college ook mag zijn – begrijpt toch iets verkeerd.

Delen