Bodemprocedure

De uitslag van de bodemprocedure die enkele logopedisten hebben aangespannen tegen vier grote zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland is bekend. De logopedisten worden in het ongelijk gesteld en moeten de proceskosten betalen.

Deze uitspraak onderstreept de positie van zorgaanbieders. De logopedisten leverden vele cijfers voor een zeer tijdrovend kostenonderzoek over hun werkzaamheden. Hoewel het kostenonderzoek volgens de rechtbank concludeert dat de tarieven voor logopedie de kosten níet dekten, worden de logopedisten toch in het nadeel gesteld.

Want: in de bestuurlijke afspraken stond niet het woord ‘verplichting’; de zorgverzekeraars zouden de uitkomst ter harte nemen! Over de kostendekkende tarieven stelt de rechtbank: ‘Het ligt wel voor de hand dat daarnaar toe wordt gewerkt.’

‘Dit bevestigt wat we al jaren voelen’

De verontwaardiging is groot. Wat hebben afspraken voor zin wanneer ze niet afdwingbaar zijn? Dit bevestigt wat we al vele jaren voelen. Er wordt veel van ons verwacht maar weinig geboden. Zelfs wanneer cijfers aantonen dat de vergoedingen niet kloppen. Terwijl aan de andere kant met cijfers wordt getoverd waaraan wij allemaal moeten voldoen. Dan zijn deze heilig en niet bespreekbaar.

De NZa gaf aan dat er niet geklaagd werd over de zorginkoop. Niets is minder waar. Vele signalen zijn er afgegeven en er is vaak gevraagd om proactief beleid als toezichthouder. Dat missen we zeer. Het belang van de eerste lijn wordt goed ingezien, maar niet volwaardig gefinancierd. De beroepsvereniging mag zeggen wat nodig is voor goede praktijkvoering en weet heel goed wat daar financieel voor nodig is. Zij zijn hierin echter geen partij.

‘Vogelvrij zolang zorgverzekeraars hun huidige positie houden’

Dat de verdedigende partij ook nog stelde dat we niet productief genoeg zijn, raakt me. Naast ons direct contact met de patiënten hebben we veel taken die nodig zijn voor goede zorg. Die worden veelal niet meegeteld voor vergoeding. Ze maken dat de werkdag niet alleen bestaat uit ‘productie van behandelingen’. Wie ons werk echt kent, weet dat. Ook worden prestaties die opgesteld zijn door de NZa gewoonweg niet ingekocht.

Meer online werken en weer een nieuw samenwerkingsverband zal onze problemen niet oplossen. We kunnen alleen maar hopen dat er inderdaad wordt toegewerkt naar kostendekkende tarieven. Het zou goed zijn wanneer de gemiste inkomsten later alsnog worden ingehaald.

Zolang zorgverzekeraars de positie houden die ze hebben gekregen van het ministerie van VWS zijn wij vogelvrij verklaard. Wie wat inkoopt en voor welke prijs bepalen de, veelal samengeschoolde, zorgverzekeraars ieder per concern. De beloftes van minister Kuipers over het samen maken van goede afspraken bij de zorginkoop hebben geen zeggingskracht. Dat is bij de rechtbank wel weer duidelijk gebleken.

Delen