Bodemprocedure

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

De uitslag van de bodemprocedure die enkele logopedisten hebben aangespannen tegen vier grote zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland is bekend. De logopedisten worden in het ongelijk gesteld en moeten de proceskosten betalen.

Deze uitspraak onderstreept de positie van zorgaanbieders. De logopedisten leverden vele cijfers voor een zeer tijdrovend kostenonderzoek over hun werkzaamheden. Hoewel het kostenonderzoek volgens de rechtbank concludeert dat de tarieven voor logopedie de kosten níet dekten, worden de logopedisten toch in het nadeel gesteld.

Want: in de bestuurlijke afspraken stond niet het woord ‘verplichting’; de zorgverzekeraars zouden de uitkomst ter harte nemen! Over de kostendekkende tarieven stelt de rechtbank: ‘Het ligt wel voor de hand dat daarnaar toe wordt gewerkt.’

Dit bevestigt wat we al jaren voelen

De verontwaardiging is groot. Wat hebben afspraken voor zin wanneer ze niet afdwingbaar zijn? Dit bevestigt wat we al vele jaren voelen. Er wordt veel van ons verwacht maar weinig geboden. Zelfs wanneer cijfers aantonen dat de vergoedingen niet kloppen. Terwijl aan de andere kant met cijfers wordt getoverd waaraan wij allemaal moeten voldoen. Dan zijn deze heilig en niet bespreekbaar.

De NZa gaf aan dat er niet geklaagd werd over de zorginkoop. Niets is minder waar. Vele signalen zijn er afgegeven en er is vaak gevraagd om proactief beleid als toezichthouder. Dat missen we zeer. Het belang van de eerste lijn wordt goed ingezien, maar niet volwaardig gefinancierd. De beroepsvereniging mag zeggen wat nodig is voor goede praktijkvoering en weet heel goed wat daar financieel voor nodig is. Zij zijn hierin echter geen partij.

Vogelvrij zolang zorgverzekeraars hun huidige positie houden

Dat de verdedigende partij ook nog stelde dat we niet productief genoeg zijn, raakt me. Naast ons direct contact met de patiënten hebben we veel taken die nodig zijn voor goede zorg. Die worden veelal niet meegeteld voor vergoeding. Ze maken dat de werkdag niet alleen bestaat uit ‘productie van behandelingen’. Wie ons werk echt kent, weet dat. Ook worden prestaties die opgesteld zijn door de NZa gewoonweg niet ingekocht.

Meer online werken en weer een nieuw samenwerkingsverband zal onze problemen niet oplossen. We kunnen alleen maar hopen dat er inderdaad wordt toegewerkt naar kostendekkende tarieven. Het zou goed zijn wanneer de gemiste inkomsten later alsnog worden ingehaald.

Zolang zorgverzekeraars de positie houden die ze hebben gekregen van het ministerie van VWS zijn wij vogelvrij verklaard. Wie wat inkoopt en voor welke prijs bepalen de, veelal samengeschoolde, zorgverzekeraars ieder per concern. De beloftes van minister Kuipers over het samen maken van goede afspraken bij de zorginkoop hebben geen zeggingskracht. Dat is bij de rechtbank wel weer duidelijk gebleken.

7 Reacties Reageer zelf

 1. Esther
  Geplaatst op 2 maart 2023 om 13:51 | Permalink

  Het goede vertrouwen in zorgverzekeraars (“ter harte nemen” impliceert bij mij wel dat ik er iets mee doe, maar daar moet je blijkbaar een hart voor hebben) blijkt wederom misplaatst.
  Het goochelen met woorden en vervolgens handen in de lucht “wij hebben niets toegezegd of beloofd”.
  Verzekeraars zitten er niet voor goede zorg, ze hebben slechts 2 doelen: zoveel mogelijk verzekerden en zo min mogelijk uitkeren.
  En het wordt tijd dat alle onderhandelende partijen dat nu eindelijk eens in hun oren knopen ipv op de blauwe ogen van de zorgverzekeraars te vertrouwen…

 2. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 3 maart 2023 om 09:31 | Permalink

  Dank Esther voor je reactie. Via andere kanalen is ook veel bijval voor onze situatie. En helaas is dit herkenbaar bij veel paramedici. De rechtbank heeft wel duidelijk gemaakt hoe er dient omgegaan te worden met ons en onze bekostiging. We houden dit na zovele jaren inleveren anders niet vol. De cijfers liggen er, ook over wachtlijsten en vacatures die niet ingevuld worden. Terwijl het een prachtvak is en zeer waardevol. Dat merken we iedere dag! Ook wordt het belang van een sterke eerstelijn steeds groter. Na woorden graag ook daden.

 3. Ineke Hendriks
  Geplaatst op 4 maart 2023 om 11:49 | Permalink

  Het doet pijn dat de rechtvaardigheid van onze inzet is gevoeld maar dat op woorden het recht niet wordt gegeven. Kijkend naar de uitzending van Zembla 16 februari, gericht op de problemen van de huisartsen, is het zo duidelijk dat keer op keer naar de eerstelijn wordt afgeschoven, dat de eerstelijns zorg overbelast en uitgeput raakt, alle mooie beloftes en acties ten spijt (het roer moet om, ontregel de zorg).
  Ik merk dat ik aan het “omdenken” begin hoe met meer betrokkenen verandering ten goede van iedereen kan worden bewerkstelligd…
  Dank je wel, Dienie, voor je steun, verwoorden.

 4. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 5 maart 2023 om 14:33 | Permalink

  Steun is er vanuit meerdere hoeken en ook respect voor de dapperheid. Als voorbeeld kan ik het bericht van Anton Maes deels hier aanhalenl
  ” ….Kijk, hier komt de aap uit de mouw. Als zorg wordt berekend en méér kost dan begroot dan wordt uit oogpunt van zorgkosten altijd gewezen op het probleem van “betaalbaarheid” en uitstel via “verder onderzoek”. Nooit wordt dan gesteld, dat er blijkbaar sprake is van een vooraf verkeerde berekening van inkopers of ambtenaren, dan wel een onderinvestering van zorg, zelfs van zorg uit de basisverzekering. En vindt men altijd wel ‘knoppen om aan te draaien’, maatregelen uit te stellen en/of drempels op te werpen (reactie). Omdat ook de inkoper van zorg uit de basisverzekering amper beboet wordt bij onvoldoende inkoop (hier/hier), blijft het systeem de eigen lacunes toedekken, stoppen praktijken, lopen wachttijden op en dreigt een onmisbaar vak, hier van paramedici (hier/hier/hier), onaantrekkelijker en gemist te worden (hier en hier).

  Moeten logopedisten wanhopen?

  Dat lijkt mij van niet. Vroeg of laat zal de wal het zorgschip doen keren. Bij elke contractronde logopedie ligt er vanaf nu een normatief kostenrapport en een gerechtelijke uitspraak. Daar kunnen andere zorgsectoren nog een puntje aan zuigen….”

 5. Elisa Gielen
  Geplaatst op 6 maart 2023 om 12:53 | Permalink

  De problemen in de logopedie zijn bekend en groot.
  Des te belangrijker dat we denken in oplossingen en dat mis ik in jouw verhaal Dienie.

  En waarom zeg je: ” Meer online werken zal onze problemen niet oplossen.”

  Heb je hier onderzoek naar gedaan?
  Waar baseer je zo’n stelling op?

  En het klopt ook niet.

  Want hoe komt het dat de grootste logopediepraktijk in Nederland in de eerste lijn namelijk De Online Logopedie Praktijk van TinyEYE geen wachtlijsten heeft en ook geen enkele moeite heeft met het aantrekken van nieuwe logopedisten?
  Waarom denk je dat jonge, afgestudeerde logopedisten zo graag bij TinyEYE komen werken en niet in een traditionele fysieke logopedie praktijk?

  Ik zal je het antwoord alvast geven. Dat komt omdat online logopedie deze logopedisten (die naar de toekomst kijken )veel biedt zoals toegankelijkheid naar hun cliënten, efficiënter werken zodat ze meer cliënten kunnen zien ( en dus meer inkomsten genereren)en minder administratie moeten doen, flexibeler zijn en dezelfde kwaliteit bieden en soms nog beter dan het traditioneel werken.

  Kortom online logopedie biedt een oplossing als je er maar voor open staat.

 6. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 6 maart 2023 om 14:12 | Permalink

  Dank Elisa voor je toevoeging. Graag denk ik mee in oplossingen en ik ben zoals je weet altijd erg geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen zoals destijds bij het opkomen van TinyEYE. Ik waardeer je gedrevenheid zeer. Het online werken gebeurt in vele praktijken en we hebben de beschikking over meerdere programma’s en oa ook gebruik van apps. Het geeft zeer veel mogelijkheden. De tijdsbesteding en kosten van online behandelen zijn zeker ook investeringen die maken dat de tarieven m.i. niet toereikend zijn. Ook taken zoals overleg, scholing etc vergen tijd ook al gebeurt dat online. De stelling die jij aan het einde doet over toegankelijkheid gaat ook op over hybride werken; in de praktijk of online bieden wij behandeling aan. En het efficiënter werken met minder administratie en soms beter werken herken ik niet. We merken wel dat het thuis oefenen door sommige patiënten/ouders met online oefeningen wordt gewaardeerd. Dit is echter niet voor ieder mogelijk. Het is heel goed dat jij op meerdere manieren het online werken aankaart. Dat je het afzet tegen traditionele, fysieke praktijken klopt echter niet want velen werken hybride. Op deze dag van de logopedie is het goed dat we elkaar scherp houden en samenwerken waar nodig. Dank voor je aanvullingen en veel succes met je belangrijke werk.

 7. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 13 maart 2023 om 08:56 | Permalink

  Woordvoerder @Zorgautoriteit geeft aan dat de NZa wel degelijk meerdere brieven heeft ontvangen over moeizame contracten.
  De NZa geeft vaak aan dat haar taak het niet toestaat om er iets mee te doen. Dat is ‘n zeer heikel punt. Wel met proces (dus bv wanneer zorgverzekeraar te laat is met mededelen van voorwaarden) maar niet als die niet kloppen of aanbod niet toereikend is. En wat onder proces valt is vaak ook niet duidelijk. Ook wat betreft bv regels bij niet inkopen van prestatie die wettelijk geregeld is zoals directe toegang logopedie, is het antwoord: ‘Wij zijn ons bewust dat er regels zijn die mogelijk een ongewenst effect hebben. het heeft onze aandacht maar aan de hand van de huidige regelgeving kan de NZa momenteel niet handhaven. Zorgverzekeraars zijn namelijk vrij om eigen eisen te stellen die de directe toegang inperken.’ Het gaat hier echter over negeren wettelijke toegankelijkheid. Dit is waar we steeds tegenaan lopen. Beroepsvereniging mag niet over tarieven/contractering gaan, NZa verwijst naar ontregel de zorg en heeft beperkte zeggingskracht. Het zou goed zijn wanneer zij duidelijk signalen afgeven aan VWS en proactief het contracteerbeleid volgen. Voor ons gevoel hebben zorgverzekeraars vrij spel in eerstelijn. De optie niet-tekenen heeft grote gevolgen voor patiënt.

Één Trackback

 1. […] altijd wel ‘knoppen om aan te draaien’, maatregelen uit te stellen en/of drempels op te werpen (reactie). Omdat ook de inkoper van zorg uit de basisverzekering amper beboet wordt bij onvoldoende inkoop […]

Plaats een reactie

Uw e-mailadres zal nooit gepubliceerd of gedeeld worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*
*