Boekjes & Babbels

Misschien denkt u deze dagen bij bovenstaande titel aan Freek de Jonge die tijdens de inleiding van het Boekenbal van alles riep. Of u denkt aan de verkiezingstoespraak van Thierry Baudet waarin hij liet merken veel boeken te hebben gelezen en nogal kon babbelen. Misschien denkt u wel aan Frans Bromet die tijdens het filmen in bibliotheken gesprekken voerde met de gebruikers ervan. Of legt u de link met inburgeringcursussen of voorlezen voor jonge kinderen? Deze maand mochten we vanuit onze praktijk voor logopedie een lezing geven in de bibliotheek tijdens een activiteit voor opvoeders en ouders met hun jonge kinderen, genaamd Boekjes & Babbels. Het is een mooi initiatief om het voorlezen en sociaal contact te stimuleren.

Waarom noem ik de bibliotheek in een blog voor een website omtrent gezondheid? Dat doe ik niet alleen omdat het Boekenweek is, maar omdat ik denk dat de bibliotheek zeker kan bijdragen aan een goede gezondheid. Iedereen is welkom in de bibliotheek en het gaat echt niet alleen om boeken; het gaat ook om ontmoeten en om de maatschappelijke functie. Thema’s als laaggeletterdheid, eenzaamheid, ontspanning, laagdrempelige toegang tot kennis, cultuur, positieve gezondheid en technologie komen aan de orde. Meedoen in de samenleving en een leven lang leren zijn het doel.

Cursussen ter stimulering van de digitale vaardigheden, mogelijkheden voor internet en begeleiding zijn aanwezig en zeer noodzakelijk. Er wordt steeds meer van burgers gevraagd door overheid en andere instanties. Ook in de gezondheidszorg spreken we steeds meer over technologie en digitalisering. Ik las dat Zorgverzekeraars Nederland is toegetreden tot de Alliantie Digitaal Samenleven waarbij de Koninklijke Bibliotheek een belangrijke rol vervult.

‘Investeer in de digitale vaardigheden van alle Nederlanders’

Openbare bibliotheken werken hard aan het voorkomen en bestrijden van achterstanden op het gebied van taal en van digitale vaardigheden. De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, André Rouvoet gaf aan: “Als we willen dat iedereen mee kan doen, ook met nieuwe toepassingen, zoals eHealth, beheren van je persoonlijke gezondheidsomgeving en teleconsult, dan moeten we ook investeren in digitale vaardigheden van alle Nederlanders.” Bibliotheken dragen hier graag aan bij en het is belangrijk dat ze daar de mogelijkheden voor blijven krijgen.

Ook inclusie en het samenleven met verschillende culturen is een onderwerp in bibliotheken. Er worden lezingen gehouden en discussies gevoerd. De afgelopen tijd is er veel over en door de heer Baudet gesproken. Zijn overwinningsrede heeft veel aandacht gekregen en riep veel commentaar op. Mijn woordenschat is in ieder geval na het lezen ervan uitgebreid. Wat ik echter interessanter vind is wat zijn partij voor plannen heeft ondermeer voor de gezondheid. Ik las standpunten als verlaging van het eigen risico, beperken van de invloed van zorgverzekeraars en de basisverzekering als restitutiepolis zien. Ook naar de plannen voor cultuur en onderwijs en de doorrekening ervan ben ik benieuwd. Hierover zal nog veel worden gepubliceerd en over ‘gebabbeld’. De discussie hierover is belangrijk maar ook de manier waarop.

Delen