Bogin: hervorm preferentiebeleid

De Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin) onderschrijft de brief van de verkenners extramurale farmacie, Rinnooy Kan en Reibestein. Bogin voelt zich gesteund, omdat onder meer blijkt dat het preferentiebeleid de continuïteit van levering van generieke geneesmiddelen in gevaar brengt.

 

Het preferentiebeleid levert problemen op voor patiënten, apothekers, groothandel en producenten, waardoor hervorming van het preferentiebeleid noodzakelijk is. Verder wordt geconcludeerd dat de Minister van VWS weer het initiatief moet nemen om te komen tot structureel overleg met betrokken partijen.

Bogin voorzitter Martin Favié: ‘De problemen in het preferentiebeleid, die wij al eerder constateerden, worden inmiddels erkend en er worden ook suggesties voor oplossingen gegeven. Bovendien wil de Bogin, zoals we zelf mede hebben voorgesteld, de mogelijkheden nagaan om een vorm van prijsregulering, op basis van zelfregulering, in te voeren, na afloop van de aanbestedingsfase. Belangrijke aanbeveling is verder dat de betrokken partijen weer regelmatig onder leiding van de overheid met elkaar gaan overleggen en oplossingen bespreken. Zo kan in de toekomst de generieke geneesmiddelenvoorziening worden gegarandeerd en overbodige administratieve procedures worden vermeden. Wij vertrouwen erop dat de Minister van VWS snel de betrokken partijen voor een overleg gaat uitnodigen.’

 [Bron: Bogin]

Delen