Boor jij of boor ik?

04-2014p023Tandarts Herman van Nouhuys is voorztter van SOH, runt een kleine praktijk in Bilthoven en draagt de tandheelkundige zorg voor 100 weeskinderen in Cambodja.

De overheid blijft straffeloos sollen met de tandheelkundige professie en trekt zich niets aan van waarschuwingen uit het werkveld. Op aangiftes van fraude en malversaties bij zorgverzekeraars wordt niet eens gereageerd. Elke bezwaarprocedure voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven mocht steevast rekenen op een ‘njet’. Conform de Wet Tarieven Gezondheidszorg in 1986 waren bijvoorbeeld lagere tarieven en implantaten verboden. In 2012 werd het bezwaar tegen het experiment vrije tarieven door datzelfde College verworpen, terwijl op diezelfde dag de kortgedingrechter het bezwaar van de Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde tegen de opheffing van die vrije tarieven ongegrond verklaarde.

Academisch gevormde tandartsen hebben nu weer te maken met wettelijke prijsafspraken. Dat geldt ook voor de eigen tandtechniek, terwijl het maken van prijsafspraken tussen tandtechniekers bij wet verboden is.

Omdat zowel de Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde als de Associatie Nederlandse Tandartsen diverse belangen nastreven die soms ook strijdig zijn met elkaar, is er nu de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH). De Stichting is opgericht door tandartsen die zich zorgen maken over de huidige chaos in de zorg en de kosten die zo gigantisch uit de hand lopen. De druppel die de emmer deed overlopen, was het kostprijsonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De doelstelling van de SOH komt op het vol-gende neer: herstel van het recht op contractvrijheid tussen tandarts en patiënt op basis van eigen voorwaarden. De bestaande tariefstellingen kunnen richtlijntarieven worden ten behoeve van de zorgverzekeraars. Daarnaast moeten ook andere verzekeringsvormen worden toegestaan. Keuzemogelijkheden en keuzevrijheid naast het recht op onafhankelijkheid werken zelfregulering in de hand. Dit geeft geen chaos, genereert geen kosten, minimaliseert de bureaucratie en stimuleert maatwerk en kwaliteit.

Een eenheidsverrichtingentarief stuurt aan op hogere kosten en afnemende kwaliteit. De SOH heeft in december haar visie in een brief voorgelegd aan minister Schippers. Die brief is terug te vinden op soh.nl.

Om de noodzaak van nieuw beleid te onderstrepen zal de SOH in 2014 misstanden aan
het licht brengen. Opdat deze misstanden op de politieke agenda komen, zullen deze via de tandarts aan de patiënt bekend worden gemaakt. Met 1000 bij de SOH geregistreerde tandartsen bereiken we al meer dan 1 miljoen mensen. Tandartsen kunnen zich aanmelden via soh.nl.

De SOH confronteert de beleidsmakers met de vraag: Boor jij of boor ik? Dus handen af van het stuur van de tandarts. Je zou je kunnen afvragen wat de integriteit van een tandarts voorstelt als hij het recht op onafhankelijkheid niet opeist en zich laat leiden door voorschriften die niet op kwaliteit maar op kwantiteit gericht zijn. Dat recht opeisen zonder de actieve steun van zijn beroepsorganisatie is misschien wat te veel gevraagd. Maar met de SOH kan hij nu zijn kans grijpen.

Delen