Bronovo-blues

Voor definitieve opening van zaken moeten we nog wachten tot 24 januari, maar dankzij de weekkrant Den Haag Centraal weten we nu al dat de sluiting van het Haagse Bronovo Ziekenhuis in 2021 of 2022 een feit zal zijn. Dit blijkt uit een nog niet openbaar gemaakt rapport van Haaglanden Medisch Centrum dat de krant in zijn bezit heeft.

Over een paar jaar één ziekenhuislocatie minder dus in Den Haag. Is dat erg? Volgens CNV Zorg & Welzijn niet omdat de continuïteit van zorg niet in gevaar komt en omdat er een doorlopend sociaal plan is dat gedwongen ontslagen voorkomt.

Beide argumenten zijn steekhoudend, al kun je je bij het laatste wel afvragen hoe ernstig de gevolgen van gedwongen ontslagen zouden zijn, gelet op het enorme personeelstekort in de zorg. De Verpleegkundige Adviesraad geeft ook aan zich over werkgelegenheid geen zorgen te maken. Ze bestempelt de voorgenomen sluiting zelfs als ‘een heel logische ontwikkeling’.

Patiënten behouden (of winnen) is geen doelstelling voor een ziekenhuis

Wel is er onduidelijkheid over de vraag of de patiënten na de sluiting van Bronovo zullen overstappen naar een van de andere twee locaties van HMC, of dat vooral mensen uit Wassenaar en het Benoordenhout zullen uitwijkennaar het Leids Universitair Medisch Centrum. Als het goed is hebben patiënten die nu in Bronovo worden geholpen daar echter weinig te zoeken. Bronovo is immers geen academisch centrum en academische ziekenhuizen horen vooral andere dingen te doen dan de zorg te leveren die perifere centra aankunnen. Bovendien zijn de ontwikkelingen in de zorg er juist op gericht meer zorg te verplaatsen naar de eerste of de anderhalve lijn. Patiënten behouden (of winnen) is geen doelstelling voor een ziekenhuis.

Delen