Capaciteitsdiscussie

Toen het Capaciteitsorgaan vorige maand haar advies aan de minister bekendmaakte om bijna dertig procent meer basisartsen te laten instromen in de huisartsopleiding reageerde de Landelijke Huisartsen Vereniging verheugd.

Bij de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde zien we nu als het om chirurgen gaat juist een tegengestelde beweging. De NVvH tekent bezwaar aan tegen het verdeelplan van het ministerie van VWS, waarin voor 2023 67 opleidingsplaatsen zijn toegekend voor heelkunde. De reden: er lijkt een overschot aan chirurgen te bestaan en dat zorgt voor veel onrust in de arbeidsmarkt. Te veel jonge chirurgen hebben zelfs vijf jaar na hun opleiding nog geen vaste plek gevonden. De NVvH wil daarom dat meer plekken en het bijbehorende budget worden toegewezen aan specialismen waaraan meer behoefte bestaat.

Een overschot aan chirurgen en een tekort aan huisartsen die praktijkhouders willen worden

Het is een opvallend verschil met het geluid dat we van de LHV horen. Extra opvallend omdat een aantal huisartsen in reactie op het advies van het Capaciteitsorgaan met verbazing reageerden. Enerzijds vanwege de stelling dat het al niet lukt om de huidige opleidingsplaatsen gevuld te krijgen. Anderzijds omdat er geen tekort is aan huisartsen, maar aan huisartsen die praktijkhouders willen worden. Het Capaciteitsorgaan kan – begrijpelijk – niets met die bezwaren. Het is haar rol om op basis van de verwachte behoefte aan huisartsenzorg een raming te maken, niet om daarbij ook de problemen op te lossen die in het veld bestaan.

LHV-bestuurder Hilly ter Veer zegt in reactie op het advies van het Capaciteitsorgaan terecht: “We gaan de uitdagingen in de huisartsenzorg niet redden met enkel en alleen méér huisartsen”. Het is dus interessant te zien wat de minister met het advies van het Capaciteitsorgaan gaat doen.

Delen