Cliëntenraden en kwaliteit

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg houdt niet alleen bestuurders en zorgprofessionals bezig, maar ook cliëntenraden. Dit blijkt uit de bijeenkomsten die in het land worden belegd om over dit kwaliteitskader te discussiëren, zoals gisteren bij Zorggroep Meander in Veendam.

Het kwaliteitskader vraagt onder andere aandacht voor een actieve cliëntenraad binnen het verpleeghuis. Een cliëntenraadslid wilde weten of het mogelijk blijft hieraan invulling te geven nu cliënten steeds korter in het verpleeghuis wonen. De binding met het verpleeghuis wordt hierdoor kleiner, met als verwacht gevolg dat de bereidheid van naasten om zich op te werpen als cliëntenraadslid ook kleiner zal worden.

Het LOC blijkt al te hebben nagedacht over dit onderwerp, en stelt zich op het standpunt dat een cliëntenraad zich niet alleen op het verpleeghuis moet richten, maar onderdeel moet zijn van de lokale samenleving. Als de cliëntenraad goed observeert wat zich in de lokale omgeving afspeelt rond kwetsbare ouderen en dit terugkoppelt naar de verpleeghuisbestuurder, vergroot dit de verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld. De gedachte is dat zo’n cliëntenraad ook aantrekkelijker wordt om in te participeren voor mensen die geen naaste in het verpleeghuis hebben.

Een andere vraag van een cliëntenraadslid had betrekking op de ruimte die het kwaliteitskader biedt om niet te werken op basis van afvinklijstjes, maar juist in te spelen op de individuele cliëntbehoefte. Hij wilde weten hoe dit zich verhoudt tot de afvinklijstjes die certificerende instanties wel nog steeds eisen voor het afgeven van hun keurmerk.

Juist op dit punt biedt het kwaliteitskader een interessant gegeven: keurmerken zijn daarin geen verplichting. En Zorgverzekeraars Nederland heeft aangegeven dat de zorgkantoren van haar leden zich aan het kwaliteitskader zullen houden. Wat dit betekent voor certificerende instanties mag ieder zalf invullen, maar voor verpleeghuizen is het een interessant gegeven.

Delen