Cliffhanger

Nu steeds meer puzzelstukjes duidelijk worden van de machtsstrijd om het eigenaarschap van het Slotervaartziekenhuis, wordt ook duidelijk waarom het ziekenhuis na het op non-actief stellen van bestuurder Aysel Erbudak nog steeds geen contract heeft getekend met zorgverzekeraar Achmea. Om dit te kunnen doen, moeten de onderhandelaars van Achmea eerst zeker weten dat ze aan tafel zitten met degenen die het echt voor het zeggen hebben in het ziekenhuis. Op dit moment is onduidelijk wie dit zijn, omdat de nieuwe eigenaren die op basis van de recente aandelenemissie zijn aangetreden, nog onbekend zijn. En Achmea werd door het nieuws van hun aantreden net zo overvallen als u en ik.

Maar is de zaak opgelost als hun namen wel boven tafel komen? Dat is helemaal niet zeker, want Erbudak heeft al aangekondigd de juridische houdbaarheid van de nieuw gecreëerde eigendomsconstructie van het ziekenhuis te betwisten en hiervoor naar de rechter te stappen. In theorie is het dus mogelijk dat de onderhandelaren van Achmea in Slotervaart in de ene kamer een contract zitten te tekenen op hetzelfde moment dat een rechter in een andere kamer beslist dat zij daartoe niet bevoegd zijn, omdat het bestuursmandaat van Erbudak in ere dient te worden hersteld.

En zo gaat de Slotervaartaffaire net als een echte soap van de ene cliffhanger naar de andere.

Delen