Collegiale ondersteuning

Wie in de zorg of de welzijnssector werkt, heeft een verhoogde kans op een overweldigende ervaring. In tijden van COVID-19 geldt dat meer dan ooit.

Hoe blijft u op de been na een traumatische ervaring? Hoe steunt u een collega die het moeilijk heeft? Wat kan een instelling doen om nazorg te bieden aan getroffen medewerkers? En wanneer is professionele hulp nodig? Het boek Collegiale ondersteuning en peer support van psychogerontoloog en gezondheidszorgpsycholoog Huub Buijssen is een gids voor professionals in de zorg en de welzijnssector

die beroepsmatig te maken krijgen met emotioneel overweldigende gebeurtenissen. Het boek is behulpzaam bij het verwerken van ervaringen en reikt tips aan voor ondersteuning van een getroffen collega. Ook biedt het een leidraad voor het opzetten van een team collegiale ondersteuning of peer support. Drvkkery, € 29,95. 

Arts en Auto mag vijf exemplaren weggeven. Wilt u kans maken? Stuur een e-mail met uw lidmaatschapsnummer en adres naar verloting@artsenauto.nl o.v.v ‘Collegiale ondersteuning’. Kijk voor de winnaars op artsenauto.nl/verloting (na 16 juli 2020).

Delen