Compromisconcept

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Het is een beetje ironisch dat het interessantste stuk van het concept Integraal Zorgakkoord de laatste bijlage is. Die bijlage draagt de naam Uitwerkpunten IZA en dat zijn er nogal wat. Termen die we er veel in terugzien zijn ‘inschatten’, ‘inventariseren’, ‘stappenplan maken’ en ‘in kaart brengen’.

Het gaat zo vijfenhalve pagina door en dit suggereert dat het IZA meer een uitgangspunt voor verdere ontwikkeling is dan een vertrekpunt met harde beleidslijnen. Het IZA moet op Prinsjesdag rond zijn en financieel is het weliswaar allemaal redelijk concreet, maar inhoudelijk moet nog heel veel gebeuren. Terecht stelt het FD dat het IZA alleen in grote lijnen af is.

Wat de financiële component betreft, heeft het IZA in de eerste commentaren al voor flink wat beroering gezorgd, vooral uit de kringen van huisartsen en wijkverpleegkundigen. In beide gevallen blijkt het genuanceerder te zijn dan op het op het eerste gezicht lijkt. Maar op dit punt is de materie dermate complex dat VWS er goed aan had gedaan die bij het beschikbaar stellen van de concepttekst wat beter uit te leggen.

‘Meer een samenstelling van losse hoofdlijnenakkoorden met dwarsverbindingen dan een echt integraal zorgakkoord’

Inhoudelijk komen we in het concept vooral veel begrippen tegen die we al jarenlang zien in dit soort beleidsstukken. Het wekt de indruk dat dit document eigenlijk niet zo veel nieuws bevat. Bovendien lijkt het meer een samenstelling van losse hoofdlijnenakkoorden met dwarsverbindingen te zijn dan een echt integraal zorgakkoord. Ongetwijfeld het gevolg van het feit dat het een compromis is dat in overleg tussen achttien partijen tot stand is gekomen. Maar of het daarmee echt de substantiële verandering van het zorglandschap gaat bewerkstelligen die iedereen weet dat nodig is, is de vraag.

2 Reacties Reageer zelf

 1. hans hof
  Geplaatst op 19 augustus 2022 om 16:27 | Permalink

  Beste Frank, je eindigt met een vraag na je stelling dat iedereen weet dat het nodig is de substantiële verandering van het zorglandschap te bewerkstelligen. Ik vraag het me met jou af of het voorgestelde IZA het adequate middel is. Ik vraag me echter ook af of iedereen beseft wat substantiële verandering betekent, wat het vergt van alle betrokkenen en wat het effect is op de alle aspecten van de levensomstandigheden.
  Tot nu toe maken we mee dat er beetje bij beetje veranderingen gaande zijn en in gang gezet worden. Aan de zorgaanbodzijde is de inzet zichtbaar van organisatorische en technische maatregelen en middelen. Overheid met zorgverzekeraars draaien aan de knoppen van de vergoedingenstroom. Een aan de vraagzijde wordt van burgers/cliënten/consumenten verwacht dat de buikriem van de zorgbehoefte wordt aangehaald.
  Wie goed waarneemt en om zich heen kijkt naar wat in de supermarktwereld al tientallen jaren gaande is, beseft dat de rode draad wordt gevormd door het overhevelen van kosten naar de eindgebruiker, de klant. Bediening is zelfbediening geworden. Kassaservice is zelfscan geworden. Logistieke handelen zijn verschoven van de winkel naar de klant. Vertaal de termen naar de zorgwereld en het moge duidelijk zijn dat het ook daar die kant uitgaat en deels al is uit gegaan.
  Nu alleen nog het politieke lef vanuit Den Haag om deze boodschap klip en klaar te verkondigen.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 19 augustus 2022 om 19:45 | Permalink

  Je hebt gelijk Hans, maar zo ver is de politiek nog lang niet dat ze zulke harde uitspraken durft te doen. Ziekenhuisbestuurder Bart Berden durfde het eerder deze week wel. “Zorg wordt schaars, wen er maar aan”, zei hij. Die boodschap zegt hij te missen in het IZA en daar heeft hij volledig gelijk in.
  Maar je kent vast nog Yes Minister. Sir Nigel Applebee: “Controversial only means ’this will lose you votes’. Courageous means ’this wiil lose you the election”. Ik moet de eerste courageous minister of politicus nog tegenkomen.