Conceptnotulen ALV VvAA

Op 22 juni 2021 vond de ALV van Vereniging VvAA plaats. Op deze jaarvergadering hebben de leden met alle besluitvormende punten ingestemd.

Tijdens de vergadering is onder meer gesproken over het beleid en de thema’s van de vereniging zoals: bezielde zorgverleners, behoud van pluriformiteit en keuzevrijheid in de zorg. Ook is er een toelichting gegeven op de voorgenomen plannen met betrekking tot ledenparticipatie en bestuurlijke vernieuwing. De conceptnotulen treft u aan op vvaa.nl/alv.

Delen