‘Concurrentieel’

Zorgverzekeraars Nederland kwam onlangs met een persbericht met de kop ‘Zorgverzekeraars en zorgaanbieders uniformeren niet-concurrentiële contractafspraken’. Mooi nieuws natuurlijk, want juist zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol bij het beheersen van de zorgkosten, en hun rol bij het in stand houden en doen ontstaan van regels is de afgelopen jaren beslist niet onbesproken geweest.

De regeldruk kost zorgverleners veel tijd en zorgt voor een berg frustratie. Dus het gelijktrekken van contract-afspraken kunnen we toejuichen. Maar hoe zit het met de ‘concurrentiële afspraken’? Wat houden die eigenlijk in?

Feitelijk komt het erop neer dat deze afspraken het onderscheid tussen zorgverzekeraars moeten vergroten, zodat verzekerden ‘wat te kiezen hebben’. Dit terwijl het aantal mensen dat sinds dit stelsel van zorgverzekering wisselt, al jaren stabiel is en zelfs wat lijkt af te nemen. Je zou kunnen stellen dat al die ‘concurrentiële regels’ weinig of geen effect hebben.

Daar komt nog eens bij dat veel van deze regels niet door de zogenaamde ‘Trechter van Verdunning’ komen – het door (Ont)Regel de Zorg ontwikkelde instrument om regels te toetsen op noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid.

Je zou kunnen stellen dat al die ‘concurrentiële regels’ weinig of geen effect hebben

Het betekent dat we met regels blijven zitten waarvan we met elkaar vinden dat ze niet noodzakelijk zijn voor goede zorg, niet werken en/of niet doelmatig zijn, maar tóch niet kunnen worden geschrapt. Alléén omdat ze ‘concurrentieel van aard’ zijn.

Wordt het niet tijd dat we met elkaar wijs zijn, en ook die ‘concurrentiële regels’ tegen het licht houden en zo mogelijk schrappen? Dat scheelt pas écht veel tijd en geld en dan kunnen zorgverleners precies dat doen wat van ze wordt gevraagd: tijd besteden aan hun patiënten. De concurrentie tussen zorgverzekeraars moet misschien meer komen uit de wijze waarop ze de zorgverleners in Nederland faciliteren en stimuleren om dat te doen waarvoor ze zijn: tijd besteden aan goede zorg, in plaats van aan regels die blijkbaar helemaal niet zo nuttig zijn.

Delen