Solidariteit

‘VvAA is wat je krijgt als zorgverleners de handen ineenslaan’. Bijna 95 jaar geleden is het zo begonnen. En sinds die tijd spannen de medewerkers van VvAA zich in om ervoor te zorgen dat de leden – inmiddels ruim 121.000 – worden geholpen. Dat doen ze onder meer met het bijstaan in tuchtzaken, het voeren van de administratie, het opstellen van de jaarrekening en de belastingaangifte, het afhandelen van schade, het geven van juridisch advies en het regelen van alle belangrijke verzekeringen.

Bij alles wat de medewerkers doen, telt maar één belang. En dat is het belang van de leden. Want de leden zijn via de Vereniging de enige eigenaar van VvAA. En de medewerkers zijn dus letterlijk ‘in dienst van de leden’. Het vertrouwen dat de leden VvAA geven via het lidmaatschap, maar ook door diensten en verzekeringen af te nemen, maakt het mogelijk om het brede dienstenpakket dat VvAA voor de leden beschikbaar heeft, telkens opnieuw af te stemmen op de veranderende omstandigheden waarin zorgverleners hun werk moeten doen.

Bij alles wat de medewerkers doen, telt maar één belang. En dat is het belang van de leden

Het vertrouwen dat leden in VvAA stellen, maakt het óók mogelijk dat VvAA thema’s kan agenderen die de leden van belang vinden. Zo vraagt VvAA samen met de initiatiefnemers van Het Roer Moet Om (HRMO) aandacht voor het verminderen van de regeldruk. Eerder al liet VvAA richting de politiek de stem van de leden horen over onderwerpen als de vrije artsenkeuze en het medisch beroepsgeheim.

De dienstverlening en het agenderen van relevante thema’s, met daarbij de zekerheid dat alles in het belang van de leden gebeurt, maken VvAA uniek. Dankzij het vertrouwen van de leden kunnen de medewerkers van VvAA alles in het werk stellen om zorgverleners te helpen hun dagelijkse werk zo goed mogelijk en met bezieling te doen. Als dat geen solidariteit is.

Delen