Minder economie graag

Het Nederlandse zorgstelsel wordt geregeerd door geld en lijkt voor gezondheidseconomen een echte snoepwinkel. Sinds de introductie van ons stelsel hebben ze de beschikking over een enorme proeftuin, met échte patiënten en échte zorgverleners. En één die uniek is in de wereld, waar veel partijen – waartoe overigens opvallend vaak de farmaceutische fabrikanten en hun vertegenwoordigers behoren – enthousiast over zijn.

Voor economisch onderzoek naar ons stelsel is vanuit allerlei hoeken veel geld beschikbaar. Met regelmaat wordt door economen gepleit voor wijzigingen in het ooit als ideaal bestempelde stelsel. Een deel van de gezondheidseconomen redeneert daarbij te sterk vanuit een theoretisch model, dat lang niet altijd recht doet aan de werkelijkheid. Een niet onbelangrijk deel van de ingevoerde regels en wetten vloeit voort uit theoretische inzichten vanuit de gezondheidseconomie. Het effect van deze wetten en regels op de tijdsbesteding en motivatie van zorgverleners is nog nooit serieus benoemd, laat staan bekritiseerd. Zelfs niet nu het tekort aan zorgverleners zorgwekkende proporties aanneemt. Economisch experimenteren is leuk, maar kan ook schade toebrengen.

Tjeenk Willink pleit voor opstand onder zorgverleners

Hoogleraar culturele economie Arjo Klamer van de Erasmus Universiteit gaf al aan dat ‘de huidige economische wetenschap het contact met de economische werkelijkheid kwijt is geraakt en irrelevant dreigt te worden’. Ook minister van Staat Herman Tjeenk Willink plaatst in zijn publicatie Groter denken, kleiner doen kanttekeningen bij de manier waarop we met zorgverleners omgaan. Hij pleit voor opstand onder zorgverleners, die zélf hun geluid moeten laten horen, zoals zij dat hebben gedaan met de bewegingen Het Roer Moet om en (Ont)Regel de Zorg.

Het zou mooi zijn als politici, toezichthouders en beleidsmakers luisteren naar zowel Klamer als Tjeenk Willink. Laten we meer aandacht geven aan de inhoud en zorgverleners en patiënten aan het woord laten, en minder belang hechten aan de visie van gezondheidseconomen. Daar wordt de zorg beter van.

Delen