Congres

We hadden onlangs een congres van de NVLF met vele logopedisten. Het congres werd vakkundig geleid door Marijke Roskam. Ze had zich goed ingelezen en stelde prikkelende vragen.

Voor het eerst hadden we niet alleen inhoudelijke thema’s, maar ook beleidsmatige. De nieuwe voorzitter opende met de stelling dat er sprake is van transitie en dat we goed voorbereid moeten zijn. Daarna werd de arbeidsmarktmonitor besproken en verdere specialisatie binnen de beroepsgroep.

Dat de allrounder ook van belang blijft, bleek wel in de discussie. De spreker namens de KNGF waarschuwde voor een niet te grote opdeling in specialismen. Dat zijn ervaringen waar we iets mee kunnen. Het verhaal dat hij schetste over de aanloop naar vrije prijzen bij fysiotherapie verliep exact zoals bij ons nu aan de hand is. Ook daarbij is de ervaring dat de markt uit evenwicht is.

De sprekers vanuit ACM, NZa en VWS maakten schrijnend duidelijk dat het belangrijk is om als zorgverlener een goede beroepsvereniging te hebben, want er is geen andere partij die zaken voor ons regelt. Dat het tarief daar dan niet besproken mag worden, is een doorn in het oog.

Er wordt momenteel door verzekeraars veel geëist en weinig geboden bij het contracteren

Wanneer je aan zorgverzekeraars laat zien wat nodig is voor een goede behandeling voor de patiënt mag je daarvoor als beroepsvereniging naar mijn stellige mening ook redelijke randvoorwaarden stellen. Er wordt echter momenteel door verzekeraars veel geëist en weinig geboden bij het contracteren, terwijl de calculatiemodellen voor goede zorg bekend zijn. Bij de lezing van de VvAA kwam echter naar voren dat een overeenkomst sluiten gepaard gaat met zowel rechten als plichten van beide kanten. En sommige onredelijke zaken zijn zeker aanvechtbaar, zoals onlangs bleek met het meten van klanttevredenheid.

Het ParkinsonNet congres is ook deze week. Daar tref ik als logopedist vele verschillende zorgprofessionals die net als ik de multidisciplinaire scholing hebben gevolgd. De samenwerking met onder meer neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten maakt dat je verder kijkt dan je eigen vakgebied en heeft veel waarde. Je kennis wordt aangevuld met bijvoorbeeld informatie over medicijnen, voeding, motoriek en psychologische componenten alsook over parkinsonismen.

Op dat congres gaat het over wetenschappelijk onderzoek en big data. Collega’s vanuit alle hoeken spannen zich in om de zorg zo goed mogelijk te regelen rondom de patiënt en zijn omgeving. Wat daar als voldoening tegenover staat is natuurlijk een tevreden patiënt. Het vele registreren en de eisen vanuit het ParkinsonNet zijn wel iets waar de zorgverlener tegen aanloopt. Ook van de patiënt wordt het een en ander gevraagd zoals ik beschreven zag staan in een blog van Mariëtte Robijn. De registratielast moet niet te zwaar zijn en de conclusies moeten gezien worden in het licht van algemene data. Het is zeer belangrijk dat er gekeken wordt naar nieuwe kennis over deze ziekte en richtlijnen zullen dan daarop aangepast worden. De patiënt die voor je zit dient echter altijd als uitgangspunt.

Delen