Contouren

Hoe moeten we verder met ons zorgstelsel? Demissionair VWS-minister Hugo de Jonge weet het wel, na de consultatie van de sector over de Discussienota Zorg voor de Toekomst. Geen nieuw stelsel, luidt zijn conclusie, maar het huidige stelsel doorontwikkelen om het beter te laten functioneren.

Blijkens de reacties op de consultatie staat De Jonge niet alleen in deze opvatting. “Een aantal partijen wijst erop dat een stelselwijziging veel tijd en inzet zou kosten, waarin niet gewerkt kan worden aan verbeteringen in de zorg”, stelt hij. “Bovendien laten internationale vergelijkingen zien dat andere stelsels andere knelpunten en nadelen met zich mee zullen brengen.” Dat laatste is geen nieuws natuurlijk, een ideaal zorgstelsel bestaat niet en de groei van de zorgkosten is tamelijk stelselonafhankelijk.

‘Een ideaal zorgstelsel bestaat niet en de groei van de zorgkosten is tamelijk stelselonafhankelijk’

Een aantal van de reacties onderstrepen het belang de stap te zetten ‘van zorg naar voorzorg’, ofwel: preventie en positieve gezondheid als uitgangspunten hanteren. Dit vraagt om samenwerking tussen zorg en welzijn, waarvoor regiobeelden een belangrijke basis vormen. Voorbeelden hiervan zijn er al genoeg. De Zeeuwse Zorg Coalitie bijvoorbeeld, Beter Samen in Noord, Regiobeeld Mijnstreek of Gezond en Gelukkig in Den Haag. Zo zijn er meer en de meeste ervan zijn al geruime tijd in ontwikkeling. De contouren voor de contourennota waarmee het volgende kabinet aan de slag kan, waren dus al lang geschetst.

Delen