‘Controversiële zorgonderwerpen’

Zorgvisie komt met een opsomming van onderwerpen in de zorg die waarschijnlijk controversieel verklaard zullen worden. Deze onderwerpen worden dan doorgeschoven naar een nieuwe kabinetsperiode.

De Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport overlegt vandaag over de controversiële gezondheidszorgonderwerpen. Het gaat hierbij onder meer om private investering, overheveling begeleiding en de beginselenwet AWBZ zorg. Als een meerderheid een onderwerp controversieel verklaard, kan het onderwerp niet langer behandeld worden totdat er een nieuw kabinet is. De onderwerpen zijn overigens nog niet officieel controversieel. De voltallige Tweede Kamer moet nog formeel beslissen over de lijst met controversiële onderwerpen.

U vindt het overzicht op de site van Zorgvisie.

Delen