Tegenstroom

Het is een interessante nieuwskop op Zorgvisie.nl: ‘Kuipers omarmt RVS-rapport over minder concurrentie’. Wie de berichtgeving vanuit het ministerie over Met de stroom mee leest, kan zich immers afvragen wat ‘omarmt’ in dit verband precies betekent.

Kuipers zegt in het RVS-rapport een naadloze aansluiting te zien op de inzet van het Integraal Zorgakkoord. De Raad heeft duidelijk kenbaar gemaakt dit anders te zien. Kuipers zegt ook liever het stelsel op te rekken door in te zetten op meer samenwerking en passende zorg, dan een stelseldiscussie aan te gaan. Nog explicieter werd hij in het Tweede Kamerdebat over de zorg. Nee hij wil het eigen risico niet afschaffen, nee hij wil de mondzorg voor volwassenen niet opnemen in het basispakket, en nee hij wil geen inkomensafhankelijke zorgpremie invoeren. ‘Omarmt’?

Nee hij wil het eigen risico niet afschaffen, nee hij wil de mondzorg voor volwassenen niet opnemen in het basispakket, en nee hij wil geen inkomensafhankelijke zorgpremie invoeren

Voor een reactie op het andere voorstel dat de Raad als cruciaal beschouwt – de eerstelijns zorg niet meer in concurrentie inkopen en aanbieden – hoefden we niet eens te wachten op wat de minister ervan vindt. Hierover zocht de Autoriteit Consument & Markt al direct de media op, om duidelijk te maken dat dit helemaal niet zomaar kan.

Verdwijnt Met de stroom mee hiermee dan snel in een bureaula? In het antwoord op die vraag speelt de toekomst van het kabinet feitelijk een veel grotere rol dan de toekomst van de zorg. Slaagt dit kabinet erin de rit uit te zitten – niet in de laatste plaats in de stille hoop dat de BoerBurgerBeweging tegen die tijd ver over zijn piek heen zal zijn – dan stroomt de discussie over de toekomst van de zorg in een andere richting dan wanneer het op korte termijn valt.

Delen