CVZ: kritiek ggz-rapport voorbarig

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) ontkent dat het zou adviseren de helft van de psychische stoornissen in de geneeskundige ggz uit het verzekerde basispakket te halen. Dat zegt woordvoerder Michiel Geldof. CVZ reageert hiermee op de berichtgeving door Zorgvisie rond het conceptrapport Geneeskundige GGZ, deel 2.

 

Volgens Geldof omhelst het rapport geen advies aan de minister, maar betreft het “een duiding welke behandelingen ten laste van de ggz moeten vallen.” Het CVZ verwacht deze duiding in maart aan te kunnen bieden aan minister Schippers van VWS. Vrijdag 25 januari zal de Adviescommissie Pakket  – waarin onder meer VVD Eerste Kamerlid Heleen Depuis zitting heeft – zich nog over het conceptrapport buigen: “Het oordeel van de Adviescommissie kan leiden tot aanpassing van de inhoud van het conceptrapport”, zo benadrukt Geldof.

Eerder gaf GGZ Nederland, bij monde van woordvoerder Welmoed van Rijs, te kennen enorm te zijn geschrokken van het voornemen van het CVZ om de helft van de psychische stoornissen uit het verzekerd pakket te schrappen. GGZ Nederland wil dat CVZ het conceptrapport intrekt.

In het uitgelekte conceptrapport brengt het CVZ in kaart welke psychische zorg in aanmerking komt voor vergoeding volgens de Ziektekostenwet (ZFW). Het rapport is in bezit van Zorgvisie. Psychische stoornissen die volgens het CVZ niet onder de geneeskundige ggz behoren te vallen – omdat het psychische stoornissen zijn met een meer somatische achtergrond – zijn onder meer delier en dementie. Andere stoornissen die zouden moeten worden geschrapt zijn aan alcohol gebonden stoornissen en aanpassingsstoornissen. Als mensen toch in aanmerking willen komen voor zorg die niet in het basispakket zit, dan zouden ze die  uit eigen zak moeten betalen of zich aanvullend moeten bijverzekeren.

Klik hier voor het bericht van Zorgvisie.

Delen