Dag van 100

Hoe houdt een dierenarts als ondernemer het hoofd boven water en levert hij tegelijkertijd de zorg die hij gewend is? Tijdens de Dag van 100 op 2 december geven VvAA en de KNMvD informatie over het verbeteren van de praktijkvoering.

 

 

 

Het programma, waaraan geen kosten zijn verbonden, bestaat uit een plenair deel en diverse workshops. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Het aanbod van deze informatieavond is ontwikkeld naar aan-leiding van de bijeenkomst van de Club van 100 in maart van dit jaar.

De Club van 100 is een groep dierenartsen die meedenkt met VvAA en KNMvD hoe ze de praktijkorganisatie van hun dierenartsenpraktijk nog verder kunnen professionaliseren en zo hun praktijkrendement kunnen verbeteren. Daarnaast zijn ook het netwerken en onderling kennisdelen belangrijke speerpunten van deze club. De Club van 100 komt 1 à 2 keer per jaar bijeen.

De dag van 100 vindt plaats in het hoofdkantoor van VvAA in Utrecht, van 17.00 – 21.00 uur, met warm buffet.

Voor meer informatie, zie vvaa.nl/dierenarts

Delen