Dag van de palliatieve zorg

Zaterdag 8 oktober 2022 vindt de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg plaats. Doel is aandacht vragen voor zorg in de laatste levensfase.

In Nederland zijn vele netwerken rondom palliatieve zorg, die gratis ondersteuning bieden. Zorgprofessionals kunnen hun patiënten en naasten hiernaar verwijzen. Meer informatie: https://palliaweb.nl/netwerkzorg.

Delen