De drogist als poortwachter

“Hoe verwerft de drogist positie als poortwachter van de nuldelijnszorg, de zelfzorg? En hoe benut hij het beste de kansen van de booming zelfzorgmarkt?” Met deze woorden begint een verslag van het derde Zelfzorgcongres dat op 3 maart 2014 plaats vond in Paleis Soestdijk, met als dagvoorzitter Tom van ’t Hek, alom bekend als voormalig tophockeyer maar voor de gelegenheid als ‘van origine huisarts’ in stelling gezet.

Het ontbreekt bepaald niet aan klare taal. “Een derde van de consulten bij een huisarts kan door de drogist worden opgelost,” meent Greet Beenaerts, Division Manager NL bij Bayer Consumer Care. “De drogist moet het voortouw nemen op een extraverte manier onder het mom ‘de drogist helpt de minister een handje’”, zegt Siep Visser, voormalig directeur van Ogilvy Healthworld Holland.

Vijf jaar later kondigt Ed van de Weerd, Managing Director Kruidvat en voorzitter van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), op een gemeenschappelijk met de Nederlandse Cosmetica Vereniging gehouden nieuwjaarsreceptie de start van een proeftuin met huisartsen aan: “Daarin gaan huisartsen en drogisten in de regio actief samenwerken om in overleg de juiste zorg op de juiste plek te geven aan patiënt en klant. Nu besteden huisartsen jaarlijks ruim 2 miljoen uren aan patiënten die prima bij de drogist terecht kunnen voor het juiste advies.”

Op 26 april 2019 publiceert het CBO onder de titel ‘Drogist en huisarts werken samen’ een persbericht dat gretig wordt opgenomen door de media. Een foto van huisarts Marcel Kerkhoven uit Brummen en CBO-directeur Marten Hummel in een onmiskenbare drogisterij-omgeving illustreert de samenwerking. De laatste zinnen van het bericht luiden: “Verwachting is dat het onderzoek, onder leiding van onderzoeksbureau Nivel en Ipsos, begin 2020 wordt afgerond. Dan komen ook conclusies en aanbevelingen beschikbaar over landelijke uitrol van het project.”

Hoe verantwoord is advies zonder kennis van het medisch dossier?

Huisartsassistentes en sites als www.moetiknaardedokter.nl bevorderen al in grote mate zelfzorg, terwijl omgekeerd het volwaardige drogistenkenmerk Erkend Specialist in Zelfzorg alle respect verdient.

Hoe komt die proeftuin bij het Kruidvat e.a. tot uiting en wat is de meerwaarde? Achter een kleine kwaal kunnen angst en ernstige aandoeningen schuilgaan, hoe verantwoord is advies zonder kennis van het medisch dossier, c.q. zonder onderzoek, en waarom wordt de apotheker gepasseerd?

Afgelopen week wilde ik daarover na al die mooie woorden acht vragen schriftelijk beantwoord zien. Joke Korevaar (Nivel), programmaleider Huisartsgeneeskunde zorg, verwees mij echter voor de beantwoording hiervan naar de heer H. Neels (Neels Consultancy, Groei in Selfcare & Healthy Life), projectcoördinator Proeftuin Zelfzorg. Mijn bericht naar hem werd linea recta doorgezonden naar Niels van Haarlem, die de communicatie van het CBO verzorgt. Helaas had deze geen tijd om binnen anderhalve dag mijn vragen schriftelijk te beantwoorden en in tweede instantie leek hij er ook weinig voor te voelen. Ik werd ‘voor een persoonlijk onderhoud’ teruggestuurd naar de ‘projectcoördinator dan wel de opdrachtgever van het project’. Ik insisteerde echter op schriftelijke beantwoording van mijn vragen.

Omdat in Brummen één van de twee proeftuinen komt, nam ik contact op met de twee drogisten aldaar. Bij de één stuitte mijn zoektocht uiteindelijk op de persvoorlichter van het Kruidvat die mij niets wilde zeggen en de bal terugkaatste naar het CBO. De eigenaar van de andere drogist mócht naar eigen zeggen niets vertellen van participerend huisarts Kerkhoven en deze was met vakantie; het enige wat ik wel te horen kreeg is dat er pas één vergadering aan de proeftuin was gewijd.  

Delen