De dubbele bodem van zorg

Drie mannen rijden aan het begin van de avond in een wagen van de afvalstoffendienst terug van Werkendam naar ’s-Hertogenbosch. Het is voor hen een zeer vermoeiende dag geweest die aanzienlijk is uitgelopen. Buiten is het koud en de cabine kan niet goed worden opgewarmd. Het is 40 kilometer lang afzien.

Dan stelt één van de mannen voor dat ieder van hen een liedje zingt. De uit Syrië afkomstige Nourhan wordt helemaal gegrepen door een liedje dat hij hoort. Hij vraagt wie de zanger is. ‘Jaap Fischer,’ antwoordt de man, die hieraan toevoegt dat zijn oma het altijd zong.

Nourhan heeft de ontdekking van zijn leven gedaan. Hij zendt mij enthousiast een link naar de elpee ‘de liedjes van Jaap Fischer’ op YouTube, die hij vele malen beluistert. Hij somt een aantal titels op. Voor het eerst hoor ik uit zijn mond het lastige uit te spreken woord ‘briljant’.

De volgende ochtend krijg ik een telefoontje van een goede bekende van Nourhan: ‘Het gaat helemaal niet goed met de jongen en ook zijn familie in Syrië maakt zich ernstig zorgen over hem.’ Ik luister, stel wat vragen, laat de antwoorden tot mij doordringen en overzie wat ik zou kunnen betekenen. In meer dan vijf jaar is er een stevige band met Nourhan gegroeid maar ik ben niet zijn huisarts.

Wanneer iemand zich forse zorgen over een ander maakt moet je dat uiteraard serieus nemen. Het woordje ‘zorg’ heeft taalkundig wortels tot in de middeleeuwen en is gekoppeld aan ongerustheid en toewijding. ‘Voor elkaar zorgen,’ staat hoog in mijn vaandel.

‘Wat moet je doen wanneer degene over wie er zorgen worden gemaakt die zorgen niet deelt’

Ik heb echter in mijn leven niet alleen ontdekt maar helaas ook moeten ervaren dat onder dat woordje ‘zorg’ heel veel schuil kan gaan. Soms blijkt dat zorg een dubbele bodem heeft. Dan blijken er belangen in het geding die pas na enige tijd aan het licht komen. Het woordje ‘zorg’ heeft zo in de loop van de tijd zijn schone schijn voor mij verloren.

Wat moet je doen wanneer degene over wie er zorgen worden gemaakt die zorgen niet deelt? Elke huisarts krijgt hiermee te maken en dán kun je zien wat hij of zij waard is. ‘Laat degene over wie je je zorgen maakt maar contact met mij opnemen,’ kan een terechte reactie zijn maar ook een manier om je er te gemakkelijk vanaf te maken.

Ik ervaar een discrepantie tussen Nourhan die mij de avond tevoren enthousiast vertelde over Jaap Fischer en diezelfde Nourhan, waarover ernstige zorgen worden gemaakt. Het lijkt bijna of het om twee verschillende personen gaat.

In ál dit soort situaties is het lastig manoeuvreren omdat je niet het in jou gestelde vertrouwen mag en wilt beschamen. De zorgen horen op het bordje van de huisarts thuis maar tegelijk ben ik met lot van zowel Nourhan als degene die zich zorgen over hem maakt begaan.

Nourhan zendt mij een appje, vraagt mij om meer informatie over die ‘briljante zanger Jaap Fischer’. Ik leg hem uit dat dezelfde man is herboren als Joop Visser. Een dag later krijg ik de Syrische jongen aan de lijn en weet hij ook alles van Joop Visser. Nee, Jaap Fischer was volgens hem toch echt veel beter. ‘En… oh ja,’ zegt Nourhan op de valreep: ‘Ik wil jou graag ontmoeten om over iets te spreken.’

Delen