De gewoonste zaak ter wereld

Eveline Wouters is aan Tilburg University benoemd als hoogleraar ‘succesvolle technologische innovaties in de zorg’. Een benoeming waaraan ze op een interessante wijze invulling wil geven, want ze wil bewerkstelligen dat mensen met een (chronisch) gezondheidsprobleem meer zelfregie krijgen. De technologie om dit te bereiken is er al – iedereen met een smartphone heeft die in zijn binnenzak – maar wat nu nodig is, is het benutten van die technologie om tot nieuw gedrag te komen.

Nieuw gedrag aanleren begint met besef over wat je bestaande gedrag met je gezondheid doet. De eHealth toepassingen op een smartphone bieden daarvoor interessante opties. Maar mensen moeten wel weten dat ze erop zitten en hoe ze ze moeten gebruiken. Dat is op dit moment voor heel veel mensen nog echt een brug te ver.

Nieuw gedrag aanleren begint met besef over wat je bestaande gedrag met je gezondheid doet

Het is daarom een goede ontwikkeling dat er zorgaanbieders zijn die voor zichzelf een stimulerende rol weggelegd zien om mensen vertrouwd te maken met de mogelijkheden om op het gebied van gezondheid en ziekte meer eigen regie te nemen, zoals het Bravis Ziekenhuis en verpleeghuis Topaz. Beide geven hiermee een mooie eerste aanzet.

Maar eigenlijk zouden zelfregie en de rol van eHealth daarin gewoon verplichte lesvakken in het voortgezet onderwijs moeten zijn. En in het verlengde daarvan zouden ze ook een onderdeel moeten uitmaken van de curricula van de medische en paramedische beroepsopleidingen, zodat zorgaanbieders mensen er actief en gericht in kunnen ondersteunen. Het moet de gewoonste zaak van de wereld worden om zelf de regie te voeren over je gezondheid en ziekte en om de middelen te benutten die je daartoe ten dienste staan.

Delen