De groeten

Vaak wordt me gevraagd de groeten over te brengen wanneer men hoort dat ik iemand ga bezoeken die men ook kent. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik daar voorheen nogal slordig in was. Een kleine mededeling kan echter voor een ander een leuk gebaar zijn.

‘ Je kreeg de groeten van…’ is meestal leuk om te horen. Het is een teken dat iemand aan je heeft gedacht en even bij je stilstond. Natuurlijk is het ook vaak een standaardzin in de trant van ‘ doe de groeten thuis’, terwijl je nog net met de klink van de deur in je hand staat. Het wordt dan gezien als een uiting van beleefdheid waaraan niet noodzakelijkerwijs gehoor hoeft worden gegeven.

Nu ik er echter de laatste tijd iets meer op let, breng ik de welgemeende groeten vaker keurig over. Wanneer ik mijn schoonmoeder bezoek, vraagt ze bij het weggaan vaak om de groeten te doen aan haar zoon, mijn man. Hoewel het goed kan zijn dat ze hem die de dag erop ziet, breng ik ze nu wat vaker over en ook groeten aan kennissen zal ik eerder benoemen dan voorheen. Ik merk namelijk dat dit veelal toch op prijs wordt gesteld.

Een teken dat iemand aan je heeft gedacht en even bij je stilstond

Laatst bezochten we vrienden die al twintig jaar in het buitenland wonen. Van veel personen die van onze reisplannen naar hen hoorden, kregen we de vraag de hartelijke groeten over te brengen. Men wilde graag laten weten dat men hen zeker niet vergeten was en men nog vaak aan hen dacht. Ik hoop dat we ze allemaal goed overgebracht hebben want het werd zeker gewaardeerd.

Eens bezocht ik wekelijks een bewoner van een woonvoorziening en aan het einde van de behandeling vroeg diegene me iedere keer de groeten te doen aan mijn man, mijn kinderen en de andere patiënten van die dag. Ik knikte dan, maar hoewel het heel lief bedoeld was, gaf ik toch maar geen uitvoering aan zijn vraag. Ik vertelde er thuis weleens over en ze vonden het een mooi gebaar en ik moest zeker ook de groeten terug doen.

Dat terugdoen van de groeten is vaak een formaliteit en men laat het er meestal bij zitten. Wanneer het echter zeer serieus is bedoeld, kan het toch een glimlach bij een ander op de mond toveren wanneer je wel de moeite neemt hiervoor.

Uit beleefdheid en van harte gemeend: de groeten

Delen