De hete aardappel

Een verkiezingscampagne op de inhoud? Ook toen het – afgelopen maandagavond in Utrecht – eindelijk anderhalf uur exclusief over de zorg ging kwam het er niet echt van.

Veel nadruk lag op de ouderenzorg, door het initiatiefwetsvoorstel van PVV en BBB om ouderen met de zorgzwaarte zzp 2 en 3 weer te bekostigen vanuit de Wlz. In het uitgangspunt dat dit zichzelf zou terugverdienen door besparingen op de thuiszorg en wijkverpleging en kostenverlaging in de ziekenhuiszorg, klonk wel wat wensdenken door. Hetzelfde gold voor het wetsvoorstel van de ChristenUnie om mantelzorgers twee jaar door te betalen voor zeventig procent van hun laatstverdiende salaris.

We hebben de mensen niet om die bejaardenhuizen te runnen

In de social mediareacties op het debat overheerste het gevoel dat al langer klinkt als het in de verkiezingscampagne over zorg gaat: iedereen schuift de hete aardappel voor zich uit en niemand durft de ongemakkelijke waarheid te verkondigen dat harde maatregelen nodig zijn om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te kunnen blijven waarborgen.

Wouter Bos durfde het later op de avond bij Op1 wel: “We hebben de mensen niet om die bejaardenhuizen te runnen”, zei hij. Hij stelde in het zorgdebat negen zorgwoordvoerders te hebben gehoord die allemaal deden alsof ze het personeelstekort in de zorg kunnen oplossen door meer te betalen of een goede werkgever te zijn.

Volkomen onrealistisch, en dat zei hij ook. Maar hij kon het doen, hij is geen onderdeel van het verkiezingscircus. Wie dat wel is, zou in het stemhokje keihard afgestraft worden als hij hetzelfde zei en er de conclusie aan verbond dat vervelende maatregelen nodig zijn. Dat zou heel dom zijn van ons als kiezers, maar het is helaas wel zo.

Delen