De juiste focus

Na de Santeon ziekenhuizen opnieuw berichtgeving over een ziekenhuis dat vanuit patiëntenperspectief streeft naar structurele verbetering. Deze keer gaat het om het Diakonessenhuis in Utrecht, dat deze maand met een uitgebreid verbeterprogramma start.

De gekozen aanpak is gedegen. Het ziekenhuis gaat de dossiers van alle sterfgevallen diepgaand analyseren om mogelijkheden voor verbetering te zoeken. Het gaat de professionals hetzelfde trainingsprogramma bieden dat op de IC van het Radboudumc tot minder sterfte heeft geleid. En het gaat het onderzoek naar incidenten met ernstige patiëntschade verbeteren. Alles is er dus op gericht de zorg voor de patiënt te verbeteren, net als in de Santeon ziekenhuizen het geval is. De enig juiste focus.

Het is natuurlijk niet toevallig dat ziekenhuizen juist nu zo veel nadruk leggen op activiteiten die tot doel hebben de zorg voor de patiënt te verbeteren. De zorgverzekeraars kijken in de contractering steeds scherper naar wat de ziekenhuizen voor de verzekerden op het gebied van kwaliteit van zorg te bieden hebben. In de contractering voor 2015 zullen de zorgverzekeraars dat wederom doen en weer nét een beetje scherper dan ze in de contractering voor 2014 hebben gedaan. De ziekenhuizen passen hun beleid hierop aan. Vanuit het perspectief van de patiënt kan ik alleen maar zeggen: die kant moet het uit.

Delen